drs. E.J. Stassen

Functie: Radioloog
Bereikbaarheid: (053) 487 32 00
BIG Registratie: 49043677301

Introductie

Ik ben drs. E.J. Stassen, sinds 2008 als radioloog werkzaam bij Medisch Spectrum Twente.

Ik verzorg de uitvoering en verslaglegging van radiologische onderzoeken. We nemen als radiologen deel aan diverse multidisciplinaire besprekingen. Voor de aanvragende huisarts of medisch specialist hebben we een adviserende rol in de keuze voor het meest geschikte onderzoek. Ook bewaken we de kwaliteit van de verschillende onderzoeken en zorgen we samen met de laboranten voor optimale onderzoeksprotocollen door te werken volgens de laatste richtlijnen en innovatie waar mogelijk door te voeren.

Als radiologen vormen we sinds 2012 één maatschap met de radiologen van de ziekenhuizen ZGT (Almelo-Hengelo) en SKB (Winterswijk): Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON). De doelstelling van MRON is om aan gezondheid en welbevinden bij te dragen door iedere patiënt tegen een reële kostprijs radiologische zorg te leveren op een kwalitatief hoogwaardige, innovatieve, veilige en klantgerichte wijze. Deze zorg is afgestemd op de wensen van verwijzers en patiënten. Wij hechten daarbij grote waarde aan respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt en iedereen om ons heen. Onze houding en onze wijze van handelen zijn integer en collegiaal. Onze medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd in individuele ontplooiing en opleiding. Onze prioriteit is zorg tijdig en zonder wachten te leveren. Dat bereiken wij met inzet, motivatie en betrokkenheid. Op de website van MRON staat meer informatie.

Aandachtsgebieden

Ik ben in de volle breedte van het vak opgeleid. Binnen de radiologie heb ik een aantal aandachtsgebieden:

  • Abdominale radiologie (buik)
  • Interventie radiologie
  • Thorax radiologie (longen)

Nevenfuncties

Mijn nevenfuncties zijn:

  • Opleider Interventie Radiologie
Waar bent u naar op zoek?