dr. M.E.J. Wegdam

Functie: Kinderarts
Bereikbaarheid: (053) 487 23 10
BIG Registratie: 19045236101

Introductie

Hallo, ik ben dokter Wegdam, kinderarts in Medisch Spectrum Twente en werkzaam op de afdeling kindergeneeskunde.
De opleiding tot kinderarts heb ik gevolgd in het AMC te Amsterdam. Aansluitend heb ik extra ervaring opgedaan in de metabole ziekten, stofwisselingsziekten. Op dit onderwerp heb ik ook promotieonderzoek gedaan met als titel: mitochondrial trifunctional protein in disease en development.

In het MST ben ik algemeen kinderarts. Mijn aandachtsgebieden zijn kinderen met ontwikkelingsproblematiek, congenitale en aangeboren aandoeningen, neuromusculaire aandoeningen en reumatologie. Tevens heb ik extra ervaring opgedaan in eetstoornissen bij kinderen, deze kinderen zie ik net als dokter ten Kate op mijn reguliere spreekuur.

Neuromusculaire aandoeningen (NMA) dat zijn aandoeningen aan de zenuwen of de spieren. Ik zie kinderen met NMA op mijn eigen polikliniek en op het regionale NMA spreekuur. Dit is een spreekuur dat samen met het revalidatiecentrum het Roessingh wordt georganiseerd waarbij kinderen op 1 ochtend worden gezien door een kinderrevalidatiearts, neuroloog, orthopedisch chirurg, arts van het Centrum voor Thuisbeademing en een speciale diëtiste. Ook diagnostiek (longfunktie, rontgenfoto’s of echo van het hart) kan op diezelfde ochtend plaats vinden. Hierdoor kan de zorg van de verschillende artsen goed op elkaar worden afgestemd.

Met ditzelfde multidisciplinaire team houden we een ETMP spreekuur (Expert Team Multiple Problematiek). Hier zien we kinderen met multiple, vaak aangeboren problemen ter follow-up, maar soms ook eenmalig voor diagnostiek of vragen van hun arts hoe de behandeling geoptimaliseerd kan worden. Ik heb zitting in het regionale IVT (Integrale Vroeghulp Team): hier kunnen ouders en verzorgers terecht bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind (www.integralevroeghulp.nl). Naast mijn medische taken ben voorzitter en medisch manager van de vakgroep kindergeneeskunde.

Op de maandagmiddag heb ik spreekuur in Oldenzaal.

Waar bent u naar op zoek?