Beleid ongewenst gedrag en agressie in MST

Wij vinden een veilige omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers belangrijk. Daarin kunnen allerlei emoties ontstaan. Het kan zijn dat de emoties geuit worden door ongewenst gedrag of agressie richting een medewerker van MST te vertonen. Ongewenst gedrag of agressie accepteren wij niet.

Door het inzetten van sancties wil MST zorgen voor een veilig werkklimaat voor medewerkers en ongewenst en agressief gedrag voorkomen. Op deze pagina leest u meer over emoties, agressie en hoe wij daar in het ziekenhuis mee omgaan.

Verschil tussen emotie en agressie

Emotie

Een emotie is een gevoel dat door een situatie of gebeurtenis kan worden opgeroepen. Voorbeelden zijn:

 • Angst: voor bijvoorbeeld naalden, een uitslag of een specifieke behandeling;
 • Zorgen: om de toekomst, met gedachtes als: slaat de behandeling wel aan, of: komt het wel goed;
 • Verdriet: om verlies, een uitslag of ziekte van jezelf of een naaste;
 • Onbegrip: voor een situatie of voor huisregels;
 • Boosheid: over bijvoorbeeld het uitlopen of annuleren van een afspraak of over (corona)maatregelen.

Agressie

Agressie is bewust of onbewust verbaal uiten van de emotie, het gebruiken van fysieke kracht of macht of het dreigen daarmee. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ongewenst gedrag, manipuleren: iets voor elkaar proberen te krijgen door op door op iemands gevoel in te spelen door te slijmen of te paaien;
 • Verbale agressie: schelden, beledigen, vernederen, discrimineren, seksueel getinte opmerkingen en valselijk beschuldigen;
 • Psychische agressie: (non) verbaal (be)dreigen, chanteren, intimideren;
 • Fysieke agressie: slaan, schoppen, spugen, knijpen, fysiek hinderen, vastpakken, bijten, krabben, duwen, gooien met voorwerpen, vernielingen, (seksuele) handtastelijkheden.

Gevolgen ongewenst of agressief gedrag voor medewerkers

Agressie tegenover medewerkers in de zorg komt elke dag voor. Het heeft veel impact:

 • 20% van de zorgmedewerkers voelt zich onveilig op het werk[i];
 • 40% van de zorgmedewerkers ervaart een verslechtering van de eigen psychische gezondheid (stress, spanningsklachten)[ii];
 • 16% van de zorgmedewerkers overweegt vanwege agressie uit de zorgsector te stappen.

Sancties bij ongewenst of agressief gedrag

Ongewenst of agressief gedrag tegenover een medewerker van MST is altijd onacceptabel. Het kan de volgende gevolgen hebben:

Directe verwijdering

Wij kunnen de agressor (de persoon die agressief is) verzoeken het ziekenhuis te verlaten of deze persoon kan het pand per direct uitgezet worden (met assistentie van politie).

Officiële waarschuwing

De agressor krijgt per aangetekende post namens de Raad van Bestuur een officiële waarschuwing met een geldigheidsduur van een jaar. Deze waarschuwing wordt omgezet in een toegangsontzegging voor MST wanneer diegene binnen een jaar opnieuw ongewenst of agressief gedrag vertoont. Een toegangsontzegging betekent dat deze persoon het ziekenhuis niet meer in mag.

Toegangsontzegging MST

De agressor krijgt een toegangsontzegging voor het ziekenhuis, inclusief de buitenruimtes van het ziekenhuis. We versturen een kopie van de brief naar de wijkagent.

Aangifte

Van strafbare feiten doen we aangifte bij de politie.

[i] Onderzoek uitgevoerd door zorgverzekeraar VGZ, Stichting IZZ en platform voor mentaal welzijn Openup

[ii] Onderzoek NU’91, september 2020. https://nu91coronadossier.nl/agressie-op-de-werkvloer-toegenomen-door-corona

Waar bent u naar op zoek?