Geautomatiseerde huidpriktest voor betere diagnose en behandeling van voedselallergie bij kinderen

Geautomatiseerde huidpriktest voor betere diagnose en behandeling van voedselallergie bij kinderen

Om te onderzoeken of een kind een voedselallergie heeft, worden er verschillende onderzoeken gedaan. Dat gebeurt deels handmatig en in het ziekenhuis. Onderzoekers van het Deventer Ziekenhuis, MST, ZGT en Universiteit Twente proberen nu een smartphone app te ontwikkelen die gebruik maakt van 3D technieken, waarmee betrouwbaar gemeten kan worden.

Een voedselallergie kan een grote impact hebben op het leven van een kind. Hij of zij moet een ander eetpatroon aanleren en oppassen voor ernstige allergische reacties. Kinderen met een verdenking van een voedselallergie, ondergaan een huidpriktest. De allergische reactie van de huid wordt daarbij handmatig afgelezen; de grootte van de reactie (kwaddel) wordt omlijnd, overgetrokken op papier, waarna de diameter van de reactie wordt opgemeten. Hierdoor kunnen er foutieve metingen gedaan wroden.

De onderzoekers hopen dat ze de beoordeling beter kunnen standaardiseren met behulp van een smartphone app die gebruik maakt van 3D fotografie. De diagnose kan dan betrouwbaarder worden vastgesteld, dat helpt bij het bepalen van een passende behandeling. Ook is het voordeel van een app dat de de test gemakkelijker uitgevoerd kan worden, en niet alleen meer in het ziekenhuis.

Het initiatief voor dit onderzoek komt vanuit het Deventer Ziekenhuis. Het KinderAllergieBehandel Centrum (ABC) is een bovenregionaal verwijscentrum waar kinderen met voedselallergie, eczeem, hooikoorts en astma behandeld worden. Het Kinder ABC werkt nauw samen met de afdeling Kindergeneeskunde van MST en ZGT waar gezamenlijke spreekuren worden gedraaid. Voor ondersteuning bij het toepassen van de 3D fotografie zijn het medisch 3D lab in MST en het Techmed Center van de UT betrokken bij dit onderzoek.

Onderzoeksteam

Dr. Joyce Faber (DZ), Prof.dr.ir. Ruud Verdaasdonk (UT), Drs. Monique Gorissen (DZ), Dr. Boony Thio (MST), Drs. Danielle van Bommel-Slee (ZGT), Rob van Doremalen (DZ), Dr. Françoise Siepel (UT), Dr. Maaike Koenrades (MST)

Waar bent u naar op zoek?