PIHC Innovatiefonds

Pioneers in Health Care Innovatiefonds (PIHC)

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds wordt een duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medische praktijk gestimuleerd. Het fonds wordt gevormd door Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Deventer Ziekenhuis, Hogeschool Saxion en Menzis.

Elk jaar vindt er een uitreiking plaats waarbij diverse onderzoeksteams een geldbedrag van het PIHC fonds winnen.

Meer beweging voor kind met kanker door zorgrobot

De fysieke conditie van kinderen met kanker gaat tijdens hun behandeling snel achteruit. Onderzoekers kijken hoe ze de bestaande zorgrobot Maatje kunnen gebruiken om kinderen op een leuke manier te stimuleren.

Problemen met ademhalen vaststellen met T-shirt

Het vaststellen van disfunctioneel ademhalen bij kinderen is lastig. Daarom bekijken de onderzoekers of ze met behulp van een T-shirt met sensoren het ademhalingspatroon in beeld kunnen brengen.

Geautomatiseerde huidpriktest voor betere diagnose en behandeling van voedselallergie bij kinderen

Onderzoekers van het Deventer Ziekenhuis, MST en ZGT proberen een smartphone app te ontwikkelen die gebruik maakt van 3D technieken, waarmee betrouwbaar een voedselallergie bij kinderen gemeten kan worden.

Juiste antibiotica bij een longaanval

In het onderzoek ‘Snelle microsensor om bacteriële infecties bij COPD exacerbaties te diagnosticeren’ wordt er een sensor ontwikkeld om direct de juiste antibiotica bij een longaanval te kiezen.

Zelfmanagement bij COPD en hartfalen

In het onderzoek ‘Zelfmanagement en telemedicine bij patiënten met COPD en hartfalen’ wordt een website voor zelfmanagement ontwikkeld. Hiermee kan de behandeling verbeterd worden.

VR om te stoppen met roken

In het onderzoek ‘VR als behandeling voor stoppen met roken’ wordt geprobeerd ‘trek in een sigaret’ op te roepen door deelnemers in virtuele risicosituaties te brengen. Met zelfcontroletechnieken leren ze de trek te verminderen.

Snellere behandeling bij sepsis

Het onderzoek ‘Snelle bed-side sepsis diagnostiek’ richt zich op het sneller stellen van de diagnose, zodat een behandeling eerder gestart kan worden en de uitkomst voor de patiënt beter is.

Innovatieve neussensor bij slaapapneu

In het onderzoek ‘Alar Study: een onderzoek naar mensen met slaapapneu’ wordt onderzocht of het huidige slaaponderzoek, dat erg uitgebreid is, versimpeld kan worden.

Sneller klachten herkennen bij darminfarct

In het onderzoek ‘Biomarkers in mesenteric ischemia’ wordt een eenvoudige bloedtest ontwikkeld om doorbloedingsstoornissen van het darmstelsel tijdig te kunnen herkennen.

Geavanceerde scanner om borstkanker te diagnosticeren en analyseren

Een borsttumor analyseren met een compleet nieuw apparaat dat gebruik maakt van zowel fotoakoestiek als echoscopie. Onderzoekers van de UT en MST hopen dat dit een comfortabelere manier kan zijn om borsttumoren in beeld te brengen.

Waar bent u naar op zoek?