Meer beweging voor kind met kanker door zorgrobot

Meer beweging voor kind met kanker door zorgrobot

De fysieke conditie van kinderen met kanker gaat tijdens hun behandeling snel achteruit. Onderzoekers kijken hoe ze de bestaande zorgrobot Maatje kunnen gebruiken om kinderen op een leuke, interactieve manier te stimuleren tot activiteit en de achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. De robot kan een buddy zijn voor het kind en de zorgverleners op afstand van informatie voorzien. 

De achteruitgang in conditie blijft ook op de lange termijn nog meetbaar. Dat komt deels door de behandeling en de ziekte, wat niet te voorkomen is, maar de achteruitgang gaat sneller doordat kinderen minder bewegen. Zij zijn normaal heel actief, vaak samen met andere kinderen. Als ze ziek zijn wordt dit snel minder, door isolement en besmettingsrisico. Bewegen is erg belangrijk om minder achterstand in de fysieke conditie te hebben, maar ook voor bijvoorbeeld zelfexpressie en het opbouwen van zelfvertrouwen.

Voor zorgverleners is het lastig om kinderen te reactiveren. Een sociale zorgrobot die stimuleert om te bewegen, Maatje, kan een motiverende ‘buddy’ zijn om kinderen actief te houden. Bewegen is leuker als je het samen doet en als het een spelletje is. In dit pilotproject wordt daar onderzoek naar gedaan. De robot wordt gekoppeld aan sensoren, waardoor deze zal reageren op de voorkeuren van het kind. Zo kan Maatje kinderen het kind op een leuke manier actief houden.

De mate van beweging bij kinderen met kanker moet goed afgestemd worden op hun mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om de reactie van het kind op het bewegen in de gaten te kunnen houden. Door een robotje en sensoren te gebruiken kan de zorgverlener op afstand monitoren wat er gebeurt. Dit betekent dus dat het thuis kan, en het kind hier niet voor naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dat is veel prettiger voor een kind.

n dit project wordt geprobeerd om de robot te kunnen laten reageren op de voorkeuren en mogelijkheden van het kind. Er wordt een gepersonaliseerd revalidatietraject voor oncologische kinderen opgesteld om ze op een leuke manier te activeren. Het uiteindelijke doel is een gepersonaliseerd revalidatieprogramma tijdens de behandeling om achteruitgang in fysieke fitheid zoveel mogelijk te beperken.

Waar bent u naar op zoek?