Kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek

STZ SOPs

In STZ verband zijn SOPs (Standard Operating Procedures) ontwikkeld voor Medisch Wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn gestandaardiseerde en geautoriseerde documenten waarin de te volgen procedures vastliggen. Deze SOPs voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, zoals de WMO, GCP, AVG, ECTR en MDR. In lokale bijlages zijn, indien van toepassing, specifieke procedures voor MST beschreven. Onderzoekers in MST dienen onderstaande SOPs te volgen bij de voorbereiding, uitvoering, afsluiting en organisatie van het onderzoek. In het document Overzicht welke STZ SOP is van toepassing wordt vermeld welke SOP voor welk type onderzoek (WMO / niet WMO) van toepassing is.

VC Voorbereiding Centraal

VL Voorbereiding Lokaal

U Uitvoering

A Afsluiting

O Organisatie

X Extra

Overig

MST SOP: Privacyrichtlijn voor verwerking van onderzoeksgegevens

Bijna bij al het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen MST worden persoonsgegevens van proefpersonen verzameld of verwerkt. De wet- en regelgeving voor gegevensbescherming (denk aan de AVG, WGBO, Gedragscode Gezondheidsonderzoek) is complex en verplicht het onderzoeksteam tot een veilige en vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens. Om meer bewustwording hierover te creëren en praktische handvatten te bieden, is door MST een privacyrichtlijn geschreven. Hierin staan per fase van het onderzoek beschreven waar onderzoekers rekening mee dienen te houden en welke acties ondernomen dienen te worden om de privacy van proefpersonen te borgen. Deze richtlijn geldt zowel voor WMO-plichtig als voor niet WMO-plichtig onderzoek.

MST SOP: Privacyrichtlijn voor verwerking van onderzoeksgegevens

Waar bent u naar op zoek?