Behandeling IBD

IBD is een chronische ziekte. Dit betekent dat we tot we tot op heden IBD niet kunnen genezen. Wel kunnen we de klachten verminderen en de ziekte zo rustig mogelijk proberen te krijgen, zodat u een zo normaal mogelijk leven kan leiden. De behandeling bestaat voornamelijk uit het geven van medicatie.

IBD medicatie

Een medicijnbehandeling wordt ingezet om een actieve ontsteking te remmen en opvlamming van een ontsteking te voorkomen. Welk medicijn de arts voorstelt, is afhankelijk van de ernst van de klachten en het gedeelte van de darm dat ontstoken is. Verder wordt ook rekening gehouden met specifieke zaken die invloed hebben op de medicatiekeuze, zoals een kinderwens, eerdere ervaringen met medicatie en uw persoonlijke voorkeuren. Daarnaast kan het soms noodzakelijk zijn om een operatie te verrichten. Indicaties voor een operatie zijn fistels, vernauwing in darmen, geen herstel van de ziekte activiteit op behandeling met medicatie.

Therapietrouw

Het is vaak noodzakelijk om de ingezette behandeling met medicatie gedurende een aantal jaren voort te zetten. Dat is niet altijd gemakkelijk. Eventuele bijwerkingen van medicijnen maken het soms moeilijk om dat vol te houden. Als de ziekte rustig is, kan het moeilijk zijn om nog gemotiveerd te blijven om de medicijnen in te nemen. Toch is het dan niet verstandig om de medicatie te staken, aangezien de ziekte dan weer kan opvlammen.

De ervaring leert dat mensen het liever niet aan hun arts vertellen als ze hun medicijnen niet trouw gebruiken. Toch is het belangrijk om dat wel te zeggen. Zo voorkomt u dat u onnodig te zware medicijnen krijgt voorgeschreven. Het helpt de arts bovendien om een realistische kijk te houden op de werkzaamheid van de behandeling. Om trouw uw medicijnen in te nemen, kan het helpen om precies te weten wat het nut ervan is, en hoe ze werken. De arts of IBD verpleegkundige zal u hierover informeren. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd opnieuw contact met hen zoeken.

Bijwerkingen

Alle medicijnen hebben een kans op bijwerkingen. In de bijsluiter van de medicijnen vindt u hierover de meest relevante informatie. De arts of de IBD-verpleegkundige bespreekt met u de mogelijke bijwerkingen. Een aantal medicijnen dat bij IBD wordt voorgeschreven, heeft als mogelijke bijwerking dat het bloedbeeld, de leverfunctie en de nierfunctie verstoord kunnen raken. Dergelijke verstoringen zijn niet altijd voelbaar. Daarom wordt bij gebruik van deze medicijnen uw bloed gecontroleerd. Uw arts of de IBD verpleegkundige maakt hierover met u afspraken. Als er afwijkingen zijn, is het mogelijk dat de dosering moet worden aangepast, of dat u met het medicijn moet stoppen.

Risico op infecties

IBD patiënten die worden behandeld met immuunsysteem onderdrukkende medicatie (thiopurines, methotrexaat, anti-TNFs of langdurig Prednisolon) hebben een verhoogd risico op infecties. Dit risico neemt toe als er een combinatie van deze medicatie worden gebruikt. Over het algemeen zijn de risico’s nog steeds erg laag.

Inductie-remissie- en onderhoudsbehandeling

IBD kent 2 belangrijke ziektefasen: actieve ontsteking en de gecontroleerde (minimaal actieve) ontsteking. Bij een een actieve ontsteking is het de bedoeling dat deze ontsteking zo snel mogelijk de kop wordt ingedrukt. Deze fase in de behandeling noemen we daarom ook wel ‘inductie-remissie’ behandeling. Remissie is de medische term voor ‘rustige of gecontroleerde’ ziekte. Als de ziekte eenmaal rustig of min of meer onder controle is, volgt de ‘onderhouds-behandeling’. Deze behandeling moet ervoor zorgen dat op langere termijn de ziekte (lees: de ontsteking) niet meer actief wordt.

Verschillende medicijnen kunnen voor de verschillende fases van het ziektebeeld worden ingezet. Sommige medicijnen zijn alleen geschikt om in de actieve fase te gebruiken (bijvoorbeeld Prednisolon) en andere medicijnen worden gebruikt als onderhoudsbehandeling (bijvoorbeeld 5-ASA of thiopurines). Daarnaast kunnen sommige medicijnen in beide fases worden gebruikt. Dit zijn onder andere de anti-TNF medicijnen.

Waar bent u naar op zoek?