Arteriepunctie (zuurstofprik)

Bij dit onderzoek wordt wat bloed afgenomen uit een slagader in uw pols. Hierin worden uw bloedgassen gemeten, zoals de hoeveelheid zuurstof en koolzuur. Deze gegevens zeggen iets over het functioneren van uw longen.

Voorbereiding

Het is belangrijk om rustig en ontspannen aan het onderzoek te beginnen. Daarom vragen we u om 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. U hoeft niet nuchter te zijn. Gebruikt u luchtwegverwijdende medicijnen (‘pufjes’ of ‘inhalers’), dan mag u deze medicijnen gewoon doorgebruiken. Aanbevolen wordt om 30 minuten voor het onderzoek geen zware inspanning te leveren. Als u thuis zuurstof gebruikt, dan komt u met uw eigen zuurstof naar de afspraak.

Werkwijze

Bij dit onderzoek neemt de longfunctieanalist wat bloed af uit een polsslagader. Door zorgvuldig te voelen wordt de aanprikplaats van de polsslagader bepaald. Het is een beetje te vergelijken met een normale bloedafname, alleen het aanprikken van de polsslagader kan wat gevoeliger zijn en het wondje moet iets langer worden dichtgedrukt. Hiervoor wordt bij u een drukverband aangelegd. Dit moet (afhankelijk van of u bloedverdunners gebruikt of niet) 20-40 minuten blijven zitten.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag

De longfunctieanalist stuurt de uitslag naar uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u.

Waar bent u naar op zoek?