Intelligentie onderzoek

Door middel van verschillende taken en opdrachten wordt gekeken naar uw capaciteiten op het gebied van onder andere logisch redeneren, ruimtelijk inzicht, taal en tempo. Het in kaart brengen van uw sterke en minder sterke kanten kan helpen om een geschikte behandeling of passende hulp te bieden. Een dergelijk onderzoek neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat u fit en uitgerust aan het onderzoek kunt beginnen. Als u een (lees-)bril of gehoorapparaten gebruikt, neemt u deze dan mee.

Waar bent u naar op zoek?