Medische Psychologie

Op de afdeling Medische Psychologie komen patiënten die door hun behandelend specialist of gespecialiseerd verpleegkundige in het ziekenhuis zijn verwezen. Dit gebeurt op zijn of haar advies, maar kan ook op uw eigen verzoek plaatsvinden. De medisch psycholoog is deskundig op het gebied van psychische factoren die een rol spelen bij ziekte en lichamelijke klachten. Een deel van de patiënten die wij zien is opgenomen in het ziekenhuis; deze mensen bezoeken we op de afdeling. De meeste patiënten komen bij ons op de polikliniek. De medisch psycholoog is er voor patiënten van alle leeftijden.

Redenen voor verwijzing naar de psycholoog

Lichamelijke klachten, (chronische) ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen erg belastend zijn voor patiënten en hun omgeving. Soms moet u uw leefstijl aanpassen, u kunt moeite hebben met het accepteren van de ziekte; de situatie kan u angstig of somber en verdrietig maken. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen, problemen in de relatie of op het werk. Bij kinderen kunnen ernstige medische problemen van invloed zijn op de normale ontwikkeling. Vaak zien we ook dat klachten bij kinderen veel impact hebben op het hele gezin.

De medisch psycholoog onderzoekt met u hoe medische problemen, gedrag en psychische problemen elkaar beïnvloeden. Behandeling vanuit de medische psychologie is erop gericht klachten te verminderen en/of uw kwaliteit van leven te behouden of vergroten.

De medisch psychologische zorg kan in 5 hoofdgroepen worden verdeeld:

 1. Psychische problematiek bij verwerking van en omgaan met een lichamelijke ziekte  
 2. Lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke oorzaak (SOLK) of lichamelijke klachten die mede op basis van psychologische factoren in stand gehouden worden
 3. Gevolgen van en complicaties bij de medische behandeling; beslissingsvraagstukken
 4. Hersenaandoeningen en neuropsychologie
 5. Diagnostiek en behandeling ten behoeve van de afdeling psychiatrie

Klachten

Voorbeelden van klachten en doelen waarbij verwezen kan worden naar de afdeling Medische Psychologie zijn:

 • verwerkingsproblemen als gevolg van een ziekte, ongeval of ingrijpende medische behandeling; moeten omgaan met onzekerheid en een veranderd toekomstperspectief
 • angst, depressie of stressreacties (trauma) als gevolg van ziekte, ongeval of na een medische behandeling
 • angst voor ingrijpende diagnostiek of behandeling
 • moeite met het volhouden van een behandeling (therapietrouw)
 • psychische klachten door persoonlijke problemen, die invloed hebben op lichamelijke klachten of op het omgaan met een ziekte
 • behoefte om meer zicht krijgen op de invloed van emoties en gedrag op lichamelijke klachten
 • moeten omgaan met klachten waarvoor geen (volledige) lichamelijke verklaring is gevonden (SOLK)
 • vragen en onzekerheid bij het nemen van belangrijke beslissingen rondom medische behandeling
 • moeite met omgaan met de gevolgen van een medische behandeling, bijvoorbeeld amputatie, littekens of andere uiterlijke veranderingen
 • geheugen-, concentratie- of planningsproblemen en veranderingen in emoties/gedrag bij neurologische ziekten zoals CVA, traumatisch hersenletsel, parkinson, MS, dementie
 •  verwerkingsproblemen bij neurologische ziekten
 • bij kinderen: verstoring van de normale ontwikkeling door medische problemen

Diagnostiek

Ook kan de medisch psycholoog een belangrijke rol spelen in de diagnostiek. Bijvoorbeeld als iemand geheugenklachten heeft en uitgezocht moet worden of dit het gevolg is van een ziekte zoals MS, Parkinson of dementie. Of als iemand vastloopt in zijn leven en onduidelijk is hoe een ziekte of juist iemands intelligentie en persoonlijkheid hierbij meespeelt. Bij kinderen onderzoeken we bijvoorbeeld of de ontwikkeling goed verloopt.

Medisch MST

Er werken verschillende medewerkers op de afdeling Medische Psychologie: Klinisch Psychologen, Gezondheidszorgpsychologen, (Klinisch) Neuropsychologen, kinder-en jeugdpsychologen, psychodiagnostisch medewerkers, en secretaresses. Daarnaast zijn er opleidingsplekken voor Gezondheidszorgpsychologen en Klinisch Psychologen.

Waar bent u naar op zoek?