Medische Psychologie voor volwassenen

Medische psychologie ten behoeve van specialismen volwassenenzorg 

Aandachtsgebieden:
1. Psychische problematiek samenhangend met een somatische aandoening; gezondheidsgedrag
2. SOLK, psychosomatiek
3. Gevolgen van en complicaties bij  medische behandeling; beslissingsvraagstukken
4. Hersenaandoeningen en neuropsychologie
5. Psychiatrie

Ad 1. Psychische problematiek samenhangend met een somatische aandoening; gezondheidsgedrag
Psychische problematiek bij verwerking van en omgaan met een lichamelijke ziekte 

Ad 2. SOLK, psychosomatiek
Lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke oorzaak (SOLK) of lichamelijke klachten die mede op basis van psychologische factoren in stand gehouden worden

Ad 3. Gevolgen van en complicaties bij de medische behandeling; beslissingsvraagstukken

Ad 4. Hersenaandoeningen en neuropsychologie
Vragen rond de relatie hersenen- gedrag; omgaan met neurologische ziekten

Ad 5. Psychologie t.b.v. de afdeling psychiatrie 
Diagnostiek en behandeling in het kader van klinische en poliklinische behandeling (aanmelding door psychiater)

Waar bent u naar op zoek?