Medische psychologie ten behoeve van de kindergeneeskunde

Aandachtsgebieden:

Behandelingen:

1.    Met het kind:
•    Kortdurende ( psychoanalytische/oplossingsgerichte) gesprekstherapie
•    Cognitieve gedragstherapie (deelbehandelingen eventueel door pedagogisch medewerker, of psychodiagnostisch werkende, bijv. hypnotherapie of  protocollaire behandelingen poepgoedpoli/ bedplassen)
•    EMDR
•    Speltherapie
•    Groepsbehandelingen
•    Groepscursus chronisch zieke kinderen:  ‘Op koers’
•    Groepsconsult kinderen met diabetes

2.    Met ouders:
•    Mediatietherapie
•    Vijfgesprekkenmodel (bij regulatieproblematiek bij jonge kinderen)
•    Ouderbegeleiding (bij speltherapie)
•    Pedagogische advisering (deelbehandelingen door pedagogisch medewerker, psychodiagnostisch werker)
•    Pretherapie: behandeling gericht op motiveren voor behandeling elders.

3.    Gezinsgesprekken
•    Systeemtherapie

4.    Multidisciplinair behandelteam
•    Consultatie en teamcoaching
•    Supervisie deelbehandelingen
•    Coördinatie psychosociale zorg

Voor alle psychologische diagnostiek en (deel-)behandelingen is de psycholoog-specialist of GZ-psycholoog eindverantwoordelijk. Deze stelt indicaties en superviseert eventuele deelbehandelingen door derden binnen het ziekenhuis.

Waar bent u naar op zoek?