Werkwijze

Tijdens de test zit u in een stoel. U ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetapparaat. De longfunctieanalist(e) vraagt aan het begin van de test om een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna moet u oplopende hoeveelheden methacholine inhaleren. De longfunctieanalist(e) meet na elke inhalatie de longfunctie.
Tussen de inhalatie met de oplopende hoeveelheid metacholine zit een wachttijd van 5 minuten. De test wordt beëindigd als er een maximale hoeveelheid methacholine is ingeademd of eerder als er een bepaalde reactie in de luchtwegen is opgewekt. Als er een reactie van de luchtwegen optreedt, wordt deze met luchtwegverwijdende medicijnen behandeld. Het onderzoek is beëindigd wanneer de longfunctie weer normaal is. Het totale onderzoek kan een uur in beslag nemen.
Waar bent u naar op zoek?