Methacholineprovocatietest

Een methacholine-provocatietest is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hiervoor wordt methacholine gebruikt, een stof die luchtweg vernauwing kan veroorzaken.
Waar bent u naar op zoek?