Prenatale screening (20 weken echo)

Tijdens de zwangerschap bestaat de mogelijkheid te onderzoeken of uw ongeboren kind een aangeboren afwijking heeft. Dit heet prenatale screening, ook wel 20 weken echo genoemd. De prenatale screening bestaat uit 2 onderdelen. De onderzoeken zijn niet verplicht, u bepaalt zelf of u de onderzoeken wil laten doen.

De onderdelen van prenatale screening zijn:

  • Prenatale screening op chromosomale afwijkingen zoals het syndroom van Down, Edwards of Patau.
  • Prenatale screening op aangeboren lichamelijke afwijkingen.

Meer informatie over prenatale screening vindt u op de website:  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en in de folder van RIVM over de 20 weken echo. Hier vindt u ook informatie over de eventuele kosten van het onderzoek.

Screening op syndroom van Down, Edwards of Patau

U heeft de keuze uit 2 testen die screenen op het syndroom van Down, Edwards of Patau: de NIPT of de combinatietest.

NIPT
NIPT betekent: Niet Invasieve Prenatale Test. Door een bloedafname bij de zwangere vrouw wordt getest of het ongeboren kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Dit bloedonderzoek kan vanaf 11 weken plaatsvinden. Meer informatie over de NIPT vindt u op de website meerovernipt.nl en in de  folder van RIVM over screening down op syndroom van Down, Edwards of Patau

Combinatietest
Deze test berekent de kans dat het ongeboren kind het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft. Een combinatie van 3 factoren bepaald de uitslag.

  • Bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, waarin 2 hormonen worden gemeten.
  • Echo onderzoek (nekplooimeting) tussen 11-14 weken. De nekplooimeting vindt plaats in echocentrum Inzicht in Almelo.
  • Leeftijd van de vrouw.

Meer informatie over de combinatietest vindt u in de folder van RIVM over screening down.

Bij afwijkende bevindingen komt u in aanmerking voor vervolgonderzoek. U krijgt een doorverwijzing naar een gynaecoloog in ons centrum voor prenatale diagnostiek, om de mogelijke vervolgonderzoeken te bespreken.

Screening op lichamelijke afwijkingen (20-weken echo)

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij een zwangerschapsduur van 18-21 weken, bij voorkeur in week 19 van de zwangerschap.

Tijdens deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de verschillende organen van het kind, de groei en hoeveelheid vruchtwater worden ook beoordeeld. De kans op ontdekking van een aangeboren lichamelijke afwijking is afhankelijk van de aard van de afwijking en de duur van de zwangerschap. Deze kans is bijvoorbeeld voor een open ruggetje bijna honderd procent, maar voor een hartafwijking kleiner.

Bij afwijkende bevindingen komt u in aanmerking voor een vervolgonderzoek in de vorm van een geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). U kunt direct binnen het centrum voor prenatale diagnostiek een doorverwijzing krijgen voor dit vervolgonderzoek.  Meer informatie over de 20-weken echo vindt u in de folder van RIVM.

Waar bent u naar op zoek?