Psychodiagnostisch onderzoek

Na uw verwijzing krijgt u een intakegesprek bij de psycholoog. Hierin worden uw klachten besproken. Ook wordt er besproken welke invloed deze hebben op uw dagelijks leven. Het is prettig als er bij dit gesprek een naaste aanwezig is (bijvoorbeeld uw partner of een familielid).
De psycholoog bekijkt of een psychodiagnostisch onderzoek aanvullende informatie kan opleveren. Het onderzoek zal worden afgenomen door één van de HBO-opgeleide psychodiagnostisch werkers. De psychodiagnostisch werker maakt een verslag van de observaties en resultaten en bespreekt dit met de betrokken psycholoog. De psycholoog zal de resultaten van het onderzoek in een nagesprek aan u en eventueel uw meegekomen naaste terugkoppelen. Ook wordt besproken hoe nu verder te gaan.
Er zijn verschillende vormen van psychodiognostisch onderzoek, te weten: Neuropsychologisch onderzoek, een Persoonlijkheidsonderzoek, een Intelligentieonderzoek of een Ontwikkelingsonderzoek.
Wat is belangrijk?
Het is belangrijk dat u fit en uitgerust aan het onderzoek kunt beginnen. Neemt u ook uw eventuele (lees)bril en/of gehoorapparaat mee.

Waar bent u naar op zoek?