Psychologisch onderzoek bij kinderen

Bij jonge kinderen tot ongeveer 3 jaar noemen we dit ontwikkelingsonderzoek. Via kortdurende gestandaardiseerde taakjes, puzzeltjes, spelletjes wordt het mentale en motorische ontwikkelingsniveau bepaald.

Bij kinderen van 3 tot 6 kan intelligentieonderzoek gedaan worden middels peuter- en kleutertests, en kan de sociaal-emotionele ontwikkeling onderzocht worden middels tekenen en spelobservatie.

Bij kinderen vanaf 6 jaar vindt vaak uitgebreider psychologisch onderzoek plaats. Het kan gaan om intelligentie-onderzoek, onderzoek van het cognitief functioneren (bijv. aandacht en concentratie, tempo van informatieverwerking), en/of onderzoek van de sociaal-emotionele ontwikkeling – middels vragenlijsten, tekenen en spelobservatie.

De onderzoeken worden bijna altijd in twee afspraken afgenomen door een psychodiagnostisch werker. De duur is afhankelijk van de leeftijd en de vraagstelling. Bij hele jonge kinderen duurt het maximaal 1 uur per keer, bij oudere kinderen kan het 2,5 uur per keer duren. Bij hele jonge kinderen is er vaak een ouder aanwezig bij het onderzoek, vanaf ongeveer 3 jaar werkt de psychodiagnostisch werker vaak alleen met kind.

Waar bent u naar op zoek?