Stikstof uitwas meting

Bij dit onderzoek bepalen we uw totale longcapaciteit (longinhoud).

Voorbereiding

Het is belangrijk om rustig en ontspannen aan het onderzoek te beginnen, daarom wordt aanbevolen om 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Gebruikt u luchtwegverwijdende medicijnen (‘pufjes’ of ‘inhalers’), dan kan het zijn dat uw arts u vraagt om enige tijd voor het onderzoek te stoppen met deze medicijnen. U krijgt dan een lijst mee waarin u kunt lezen om welke medicijnen het gaat en hoe lang u moet stoppen. Zie ook de medicatielijst. U hoeft niet nuchter te zijn.

Werkwijze

Bij dit onderzoek wordt uw longinhoud bepaald. Met name de hoeveelheid lucht die nog in uw longen zit nadat u zo ver mogelijk heeft uitgeademd, kan met deze test worden bepaald. Bij de longfunctietest ademt u via een mondstuk dat is verbonden met een longfunctieapparaat. Een klemmetje op de neus voorkomt ademen door de neus. Aan het begin van de test wordt u gevraagd zo ver mogelijk uit te blazen. Daarna ademt u 4 tot 10 minuten rustig aan het longfunctieapparaat. Aansluitend voert u op instructie van de longfunctieanalist een blaasoefening uit.

Dit onderzoek duurt gemiddeld 15 minuten.

De uitslag

De longfunctieanalist stuurt de uitslag naar uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u.

Waar bent u naar op zoek?