Urinestick

Met een urinestick wordt er gekeken of er bij een patiënt een urineweginfectie of hematurie is of eventueel andere afwijkingen. Als dit zo is, dan wordt de urine voor kweek of cytologie opgestuurd. Wanneer de kweekuitslag bekend is kan er, afhankelijk van de uitslag, worden begonnen met antibiotica. Dit onderzoek voeren wij uit bij patiënten die klachten hebben als vaak plassen, branderig gevoel bij het plassen, buikpijn of koorts.

Tijdens het onderzoek

U moet in een urinepotje plassen. Daarna wordt er een urinestick in de urine gedoopt en na een minuut worden de volgende waarden afgelezen:

  • pH
  • glucose
  • ketonen
  • leuco’s
  • nitriet
  • proteïne
  • ery’s

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met uw arts.

Waar bent u naar op zoek?