6-Minuten looptest (ook wel 6MW of wandeltest)

Bij deze test moet je proberen een zo groot mogelijke afstand af te leggen in zes minuten. Je moet daarbij heen en weer lopen in deze gang. Zes minuten is een lange tijd om te lopen, dat vraagt dus een inspanning. Misschien raak je buiten adem of raak je uitgeput. Je mag langzamer gaan lopen of stoppen en rusten indien dit nodig is. Je mag ook even tegen de muur leunen, maar je moet weer gaan lopen zo snel als dit weer mogelijk is.

Nogmaals, de bedoeling van deze test is om zo ver mogelijk te lopen in zes minuten, maar niet gaan joggen of rennen.

Wat is een 6-minuten looptest?

U gaat 6 minuten lopen. U loopt zo snel mogelijk heen en weer over een gemarkeerde afstand van 30 meter. Het is de bedoeling dat u een zo groot mogelijke afstand aflegt waarbij u tussendoor even mag uitrusten wanneer dat nodig is. Tijdens het lopen krijgt u een sensor aan uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartslag te meten. Het onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Voorbereiding van de wandeltest

Uw bloeddruk wordt gemeten en U krijgt een knijpertje om uw vinger voor het meten van uw hartslag en het zuurstofpercentage in het bloed tijdens het lopen. De analist laat u een schaal zien van 0 tot 10, waarop u voor, tijdens en na de test aangeeft in welke mate u kortademig bent en u vermoeidheid in de benen voelt. Ook wordt gevraagd welke pufjes u gebruikt en wanneer U die voor her laatst ingenomen heeft.
Als u zuurstof gebruikt, bepaalt uw behandelend arts of u de test met of zonder zuurstof uitvoert. Als u de test met zuurstof uitvoert, dan draagt de longfunctieanalist uw zuurstofapparaat of -tank.

Hoe werkt de wandeltest

Het is de bedoeling dat u tijdens de test een zo groot mogelijke afstand aflegt binnen zes minuten. U wordt gevraagd om zo snel mogelijk te wandelen (niet rennen) in een tempo dat u zes minuten kunt volhouden. U mag tijdens de test niet praten.

U start met lopen bij de aangegeven markering als de longfunctieanalist u daarvoor het sein geeft. De longfunctieanalist drukt de stopwatch in en de zes minuten gaan in. U volgt de gang tot het aangegeven punt. Hierna draait u om en keert terug. Wanneer u terug bij het startpunt komt, draait u weer om en gaat terug. Als u het niet meer kunt volhouden, mag u even rusten. Probeer zo snel mogelijk door te gaan met wandelen. Als u rust, blijft de tijd gewoon doorlopen.

De test met voorbereidingen duurt ongeveer 20 minuten.

Na afloop

De longfunctieanalist noteert de afstand die u in zes minuten hebt gelopen, het zuurstofpercentage in uw bloed en eventuele bijzonderheden. Aan al deze gegevens kan de arts zien tot welke inspanning u in staat bent.

De uitslag

De longfunctieanalist stuurt de uitslag naar uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u.

Waar bent u naar op zoek?