Bewegingsstoornissen

 

Bewegingsstoornissen zijn neurologische ziekten,diezoals de naam al doet vermoeden,leiden tot een gestoorde uitvoering van gewilde bewegingen, zonder dat sprake is van verlammingsverschijnselen. Vaak is daarbij ook sprake van het spontaan optreden van ongewilde bewegingen (bijv. beven). Bij sommige bewegingsstoornissen zijn ook andere hersenfuncties gestoord. Dit kan velerlei klachten geven, zoals problemen met het geheugen, de concentratie, gedragsveranderingen of depressie. De meest voorkomende bewegingsstoornis is de ziekte van Parkinson.

Op onze polikliniek Bewegingsstoornissen worden naast de ziekte van Parkinson ook andere bewegingsstoornissen behandeld.

De belangrijkste hiervan zijn:

Waar bent u naar op zoek?