Bot en weke delen tumoren

Onder bot en weke delen tumoren vallen beenderen van schedel en aangezicht en bijbehorende gewrichten (inclusief onderkaak en bovenkaak), bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van hoofd, aangezicht en hals, oog en adnexen.

Zeldzaam

Kwaadaardige tumoren die uitgaan van het bot van het aangezichtsskelet zijn zeldzaam: het voorkomen in Nederland per jaar is 0,07/100.000. Het histologische type is gelijk aan dat van de vaker in andere delen van het skelet voorkomende gezwellen: osteosarcoom, chondrosarcoom, maligne lymfoom (vroeger reticulosarcoom genoemd) en Ewing-sarcoom. Daarnaast kent men de odontogene tumoren. Dit zijn gezwellen die ontstaan in relatie met het gebit of de aanleg ervan. De bekendste zijn het ameloblastoom en het myxoom. Evenals de eerstgenoemde groep komen zij vooral in de mandibula voor. Ze groeien lokaal destructief, maar zaaien niet uit.

Uitzaaiingen van carcinomen

Uitzaaiingen van carcinomen elders in het lichaam laten het aangezichtsskelet relatief ongemoeid, terwijl ze buiten het hoofd-halsgebied de meest voorkomende kwaadaardige (uitgezaaide) processen in het bot zijn. Als ze voorkomen, hebben zij een voorkeur voor de onderkaak. In de meeste gevallen zijn ze afkomstig van borst-, long- of niercarcinoom.

Vroegtijdig opsporen

Een zwelling van de mandibula die gepaard gaat met hypesthesie van de onderlip door aantasting van de aldaar lopende gevoelszenuw moet aan een primaire of secundaire bottumor doen denken. Veel van deze tumoren en daarop gelijkende afwijkingen kan men vroegtijdig op het spoor komen door vóór tandheelkundige behandeling röntgenologisch onderzoek te verrichten: tandfilms, orthopantomogram.

Waar bent u naar op zoek?