Chronische bronchitis

Chronische bronchitis is een ontsteking van het slijmvlies van de vertakkingen van de luchtpijp of bronchiën. Als de bronchiën ontstoken zijn en/of geïnfecteerd, wordt er overtollig slijm aangemaakt, waardoor de luchtstroom de longen in en uit beperkt kan worden. Acute bronchitis is gewoonlijk een kortdurende ziekte die vaak het gevolg is van een zware kou of een virusinfectie. Kenmerken zijn hoesten met slijm (sputum), pijn midden op de borst, soms koorts en een lichte vorm van kortademigheid. Chronische bronchitis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een slijm veroorzakende hoest gedurende 3 maanden per jaar of in 2 opeenvolgende jaren zonder dat een onderliggende ziekte de hoest kan verklaren.

Gezonde luchtweg en luchtwegvernauwing

Mensen met chronische bronchitis hebben in uiteenlopende mate ademhalingsmoeilijkheden. Regelmatig hebben patiënten infecties of ontstekingen in hun longen die hun ademhalingsmoeilijkheden verergeren. Chronische bronchitis kan gepaard gaan met chronische luchtwegobstructie (vernauwing van de luchtwegen).

De term luchtwegvernauwing geeft aan dat het hoofdprobleem de moeilijkheid is om de lucht in en uit de longen te krijgen en dat dit de problemen met de ademhaling veroorzaakt. Chronische bronchitis kan vaak samenhangen met astma of emfyseem en is daarom vaak ook lastig te onderscheiden van deze 2 aandoeningen.

Hoe krijg je bronchitis?

Acute bronchitis wordt bijna altijd veroorzaakt doordat er virussen in de luchtwegen komen en daar een infectie (ontsteking) veroorzaken. Het afweersysteem van het lichaam vecht tegen deze virussenwaardoor de zwelling toeneemt en de slijmproductie hoger wordt. In de meeste gevallen veroorzaken de virussen die verkoudheid veroorzaken ook acute bronchitis.

Andere oorzaken

Soms wordt acute bronchitis ook door bacteriën veroorzaakt.Dit gebeurt vooral na een virusinfectie zoals een verkoudheid. Als de luchtwegen langere tijd geïrriteerd zijnwordt er constant veel slijm geproduceerd. Hetslijmvlies van de bronchiën wordt dikker, men krijgteen prikkelende hoest ende luchtdoorstroming kan worden gehinderd. ook is er een gevaar voor niet te genezen beschadigingen. De bronchiën vormen dan een ideale broedplaats voor infecties. Het roken is meestal de oorzaak van chronische bronchitis. Chronische bronchitis kan ook het gevolg zijn van een reeks aanvallen van acute bronchitis. Acute bronchitis kan overgaan in chronische bronchitis.Andere oorzaken zijn onder meer luchtvervuiling door verkeer, energiecentrales, verwarming en de industrievuil.

Hoe lang duurt bronchitis?

Meestal verdwijnt acute bronchitis binnen enkele dagen tot een week zonder medische tussenkomst. Soms echter duurt de hoest in verband met acute bronchitis een aantal weken of maanden. Dit komt omdat het lang duurt voordat de ontsteking in de longen genezen is. Chronische bronchitis is een aandoening die steeds erger wordt en waarvoor geen genezing bestaat. De klachten duren in het algemeen maanden achtereen. De klachten kunnen minder worden, maar dan opnieuw terugkomen, vooral in de winter. De klachten duren langer naarmate de aandoening erger wordt. Geleidelijk aan moet men voortdurend hoesten, wat ‘s morgens en bij vochtig koud weer erger wordt. Naarmate de chronische bronchitis langer duurt, komen luchtweginfecties steeds vaker voor.

Hoe ernstig is bronchitis?

De meeste gevallen van acute bronchitis verdwijnen binnen enkele dagen tot een week. Ernstige gevallen kunnen ook zorgen voor algehele malaise (zich niet lekker voelen) en pijn op de borst. Chronische bronchitis begint met hele lichte klachten. Bij sommige mensen worden de klachten in de loop van de jaren steeds erger en deze kunnen zelfs zo ernstig worden dat ze het leven van de patiënten bedreigen. Chronische bronchitis gaat vaak gepaard met andere longaandoeningen, zoals longemfyseem.

Waar bent u naar op zoek?