Commotio Cerebri

Commotio cerebri (licht traumatisch hersenletsel of hersenschudding)is het gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd. Hierbij worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. De hersenen zelf worden hierbij niet (langdurig) beschadigd, hoewel tot tien procent toch een lichte kneuzing of kleine bloeding kan oplopen. Van het ongeval en van enige tijd daarvóór kan de patiënt zich niets meer herinneren. Ook kan de patiënt zich vaak niets herinneren van de periode ná het ontstaan van de hersenschudding. Er is dan sprake van posttraumatische amnesie (PTA).Deze kanenige tijdaanhouden, van enkele seconden tot maximaal vijftien minuten. Hoe ernstiger de hersenschudding, hoe langer het bewustzijnsverlies en de PTA duren. Andere symptomen verschillen per patiënt in ernst en zijn afhankelijk van de situatie.

Voorbeelden van symptomen van een hersenschudding kunnen zijn:
 • Hoofdpijn.
 • Slaperigheid.
 • Wazig zien.
 • Duizeligheid.
 • Misselijkheid en braken.

Deze symptomen hoeven niet allemaal bij elke patiënt op te treden. Deze symptomen kunnen nog in de eerste 24 uur na het ongeval optreden.

Herstel

Een hersenschudding gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. Het herstel na een hersenschudding kan voor iedereen anders zijn. Soms heeft de patiënt nog enige tijd last van één of meer van de volgende verschijnselen:
 • Vermoeidheid.
 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Angsten.
 • Snel geïrriteerd zijn.
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid.
 • Oorsuizen.
 • Gehoorverlies.
 • Geheugen- en concentratieproblemen.

In deze periode is bedrust niet nodig, maar is het wel verstandig het wat rustig aan te doen.

Waar bent u naar op zoek?