Behandelingsmogelijkheden

Als er sprake is van een breuk in de een van de wervels, zal deze eerst moeten worden vastgezet middels een operatie. Na deze operatie volgt een langdurige periode waarin de patiënt een korset, halskraag of zelfs een speciaal vest moet dragen, om de breuk goed te laten genezen. Daarnaast is een hoofddoel dat decubitus (doorligplekken) worden voorkomen en behandeld. Zodra de breuk is genezen volgt het revalidatietraject.

Ten gevolge van de dwarslaesie kan spasticiteit ontstaan. Met medicatie kan deze spasticiteit worden bestreden. Hierbij wordt meestal behandeld met baclofen / tizanidine. In veel gevallen wordt gestart met tabletten. Als deze tabletten na verloop van tijd niet meer werken of teveel bijwerkingen geven, kan worden overwogen om de baclofen intrathecaal (in het ruggenmergkanaal) toe te dienen, om zo de spasticiteit effectief te kunnen blijven behandelen. Het toedienen van de intrathecale baclofen gebeurt middels een inwendig pompsysteem, welke tijdens een operatie geïmplanteerd zal worden. Hierover meer informatie onder het kopje Behandelingen: ITB (Intrathecale baclofen therapie).

Waar bent u naar op zoek?