Aard aandoening

Hoogte dwarslaesie
Het laagste niveau van het ruggenmerg waarop de zenuwwortels aan beide kanten nog volledig in tact zijn, is het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de dwarslaesie. Bijvoorbeeld bij een dwarslaesie T9 zijn de zenuwwortels die onder de negende thoracale wervel (borstwervel) uittreden nog intact. Bij de meeste dwarslaesies zijn de benen, blaas, darmen en geslachtsorganen betrokken. Als de laesie hoger zit, kan daarnaast de romp verlamd en gevoelloos zijn.

Hoge laesie
Bij een beschadiging ter hoogte van de nek is er sprake van een hoge laesie (T1 of hoger). Hierbij zijn ook de arm- en handfunctie gestoord, wat verstrekkende gevolgen kan hebben. Er kunnen dan eveneens problemen zijn met de ademhaling en bloeddruk. Al met al is bij een hoge laesie veel meer verzorging nodig en zijn er veel meer handelingen die je niet of moeilijk zelf kunt verrichten. Het leven wordt er ingrijpend door veranderd. Daarom kun je een hoge en een lage laesie nauwelijks met elkaar vergelijken.

Paraplegie en tetraplegie
Bij het aanduiden van de hoogte van een dwarslaesie worden ook wel de termen paraplegie, tetraplegie en quadriplegie gebruikt. Paraplegie wil zeggen dat het ruggenmerg beschadigd is onder de halswervels. Dat houdt in dat de betrokkene nog de volledige beschikking heeft over zijn armen en handen. Meestal zijn mensen met een paraplegie met behulp van hulpmiddelen in staat om met revalidatie weer geheel zelfstandig te worden. De termen tetraplegie en quadriplegie betekenen hetzelfde. Daarmee wordt aangeduid dat alle vier de ledematen, de armen en benen, verlamd zijn. De beschadiging van het ruggenmerg bevindt zich dan in het cervicale gebied (de nek).

Compleet of incompleet
Bij een complete dwarslaesie zijn de zenuwen geheel door en is er geen functioneren en gevoel meer vanaf dat punt. Dit is nooit meer te genezen.
Bij een incomplete dwarslaesie zijn de zenuwen niet allemaal geheel door of zijn de zenuwen licht beschadigd. Bij een incomplete dwarslaesie is enig herstel mogelijk, hoewel er altijd schade zal blijven bestaan en er kans is dat het herwonnen functioneren weer verloren gaat.

Waar bent u naar op zoek?