Essentiele tremor

Met een tremor van de extremiteiten wordt het trillen / beven van de ledematen bedoeld.

De essentiële tremor wordt gekenmerkt door het ritmisch beven van de handen, zonder dat hierbij andere klachten bestaan. De precieze oorzaak van deze aandoening is nog niet bekend. Wel is onderzoek gedaan naar welke hersengebieden betrokken zijn bij het ontstaan van de tremor (Buijink, Broersma, van der Stouwe, Maurits & van Rootselaar, 2013).

Klachten en verschijnselen

De enige klacht bij een essentiële tremor is het trillen / beven van de handen.

Behandelmogelijkheden

Bij de behandeling van een tremor worden vaak medicijnen voorgeschreven die de symptomen kunnen bestrijden, zoals bètablokkers, anti-epileptica en benzodiazepines. In ernstige gevallen kan een hersenoperatie worden overwogen.Wat deze hersenoperatie inhoudt, staat uitgebreid omschreven onder behandelingen (DBS = Deep brain stimulation of diepe hersenstimulatie).

Bronnen:

Waar bent u naar op zoek?