Behandeling haarnetcyste

Wanneer de haarnestcyste rustig is en er (nagenoeg) geen klachten zijn, kan het gebied vaak rustig gehouden worden door regelmatig ontharen en goede hygiëne. De extra hygiëne is bedoeld om losse haren weg te spoelen, zodat ze niet via de kleine gaatjes in de cyste kunnen komen.
Het operatief verwijderen van de cyste is dan niet nodig.

Tijdens de behandeling
Bij aanhoudende klachten en bij een ernstige ontsteking kan worden besloten tot een operatie.De operatie kan plaatsvinden onder algehele anesthesie (narcose) wanneer de uitgebreidheid van de aandoening niet van de buitenkant ingeschat kan worden. Bij een kleine haarnestcyste kan geopereerd worden onder verdoving via een ruggenprik of onder plaatselijke verdoving.

Meestal wordt de ingreep in dagbehandeling uitgevoerd, soms is een opname van enkele dagen in ons ziekenhuis verstandiger. De chirurg overlegt met u wat in uw geval het best is.

Bij de operatie wordt de haarnestcyste verwijderd. De operatie duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening en de mate van ontsteking wordt besloten hoe de operatiewond wordt verzorgd. Deze kan opengelaten worden of soms geheel of gedeeltelijk worden gesloten. De wondgenezing wordt op de polikliniek gecontroleerd.

Eventuele complicaties
Zoals bij iedere operatie, kunnen ook bij het verwijderen van een haarnestcyste complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden.Mogelijke complicaties zijn:

  • trombose
  • longontsteking
  • nabloeding. Omdat de wond vaak wordt opengelaten, kan het gebied wat bloederig nalekken.Bij een flinke nabloeding moet u contact opnemen met ons ziekenhuis
  • wondinfectie. Als de wond wordt opengelaten, komen wondinfecties niet of nauwelijks voor
  • traag verloop van de wondgenezing
Waar bent u naar op zoek?