Kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde is voor aandoeningen bij heel jonge kinderen, waarbij de leeftijd en de bijbehorende behandelbaarheid de beperking vormen.

Hierbij gaat het om extreem angstige jonge kinderen, die onbehandelbaar zijn in de huispraktijk. Deze jonge kinderen worden dan door verwezen naar de kindertandarts binnen de Bijzondere Tandheelkunde. Hier wordt de behandelachterstand en de tandheelkundige problemen zover behandeld, dat de huistandarts de behandeling weer kan overnemen.


Bij deze kinderen is veel en ingrijpend tandheelkundig werk te doen. Ze zijn echter zo jong dat gedragsbeïnvloedendetechnieken onvoldoende houvast bieden om ze langdurig te laten behandelen. Samenwerking met een gekwalificeerde kindertandarts en een anesthesioloog is bij deze kinderen de aangewezen methode, waarbij in één zitting een tandheelkundige sanering kan worden uitgevoerd.

Waar bent u naar op zoek?