Bijzondere Tandheelkunde

De afdeling Bijzondere Tandheelkunde biedt tandheelkundige hulp of een second opinion aan patiënten die niet (meer) door de eigen tandarts kunnen worden behandeld. Wij behandelen zowel volwassenen als kinderen.

Ons behandelcentrum van de Bijzondere Tandheelkunde beschikt over twee afdelingen, zie hieronder. De tandartsen die werkzaam zijn bij de Bijzondere Tandheelkunde hebben zich na de studie tandheelkunde in één van deze vormen van bijzondere tandheelkunde gespecialiseerd. Als het voor een goed verloop van de behandeling nodig is, kunnen ook andere deskundigen worden ingeschakeld, zoals een kaakchirurg, een orthodontist, klinisch psycholoog en een parodontoloog.

Maxillofaciale Prothetiek(MFP)

Zorg aan patiënten met aangeboren of verworven afwijkingen.
Lees hier meer over Maxillofaciale Prothetiek

  • Prothesen bij geheel of gedeeltelijke tandenloze patiënten;
  • Kunstoren,-ogen en -neuzen;
  • Afwijking van het kauwstelsel > CMD-klachten;
  • Oncologische aandoeningen;
  • Pijnklachten hoofd-halsregio.

Angstbegeleiding, Gehandicaptenzorg en Kindertandheelkunde (A&G)

Lees hier meer over deze afdeling.

  • Extreme angst voor de tandarts;
  • Een lichamelijke en/of verstandelijke beperking;
  • Gedragsproblemen;
  • Kokhalsreflex.
Waar bent u naar op zoek?