Behandelwijze

Alleen met een verwijzing van uw tandarts, huisarts of andere medisch specialist, kunt u bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde patiënt worden. Dit betekent dat zodra wij de verwijzing binnen hebben, er beoordeeld kan worden bij welke specialist u een afspraak krijgt. Afhankelijk van de problematiek kan het voor komen dat u eerst een vragenlijst toegestuurd krijgt. U wordt verzocht deze in te vullen en naar het Bijzondere Tandheelkunde terug te sturen. Vervolgens wordt u voor een eerste consult opgeroepen.

Eerste afspraak

U meldt zich, op de afgesproken tijd, bij Bijzondere Tandheelkunde aan het Koningsplein 1 te Enschede, Route A17

Neem hiervoor de volgende papieren mee: een geldige legitimatie en uw verzekeringspas. Tijdens de eerste afspraak bij de tandarts, die gespecialiseerd is in uw problematiek, zullen een aantal vragen gesteld worden en uw gebit zal worden nagekeken. Eventueel worden er röntgenfoto’s en gebitsmodellen gemaakt.

Behandelplan

Er zal samen met u een behandelplan worden opgesteld als de tandarts van mening is dat u bijzondere tandheelkundige zorg nodig heeft. Het behandelplan wordt via een aanvraagformulier naar de adviserende tandarts van uw zorgverzekering gestuurd. De adviserende tandarts van uw zorgverzekering beoordeelt uiteindelijk of u in aanmerking komt voor de behandeling. Daarnaast geeft de tandarts aan of u een eigen bijdrage moet betalen en welk deel de verzekering vergoedt.

Na de laatste behandeling

Als de behandeling is afgerond wordt u meestal terugverwezen naar uw eigen tandarts. Gaat u terug naar uw eigen tandarts, dan zal de tandarts van Bijzondere Tandheelkunde uw eigen tandarts daarvan op de hoogte brengen. Voor patiënten met een ernstige aandoening of handicap kan het noodzakelijk zijn dat zij nog (enige) tijd bij ons onder behandeling blijven.

Waar bent u naar op zoek?