Maxillofaciale Prothetiek

MFP = maxillofaciale prothetiek: dit omvat het aangezicht, het gebit en de halsregio. (zie “M”)

Het is het prothetisch vervangen en corrigeren van delen van het lichaam in het hoofd-halsgebied. Hier onder valt : het gebit, de kaak en het aangezicht.

Het is dus  tandheelkundige zorg aan patiënten met:

  • geheel of gedeeltelijk tandeloze kaken bij wie het maken van of het dragen van een gebitsprothese grote moeilijkheden geeft
  • een aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel (bijv. lip-kaak-verhemeltespleten =schisis, afwijkingen van het tandglazuur = amelogenesis imperfecta of het ontbreken van (blijvende) tanden en kiezen= oligodontie
  • defecten die verkregen zijn door oncologische aandoeningen (o.a. mondkanker) aangezichtsprotheses van oog-wang, oor of neus, ontstaan door een trauma of oncologische aandoening
  • patiënten met een slaapstoornis, slaap-apneu ( ademstops)en snurkproblemen

CMD is Cranio-mandibulaire dysfunctie (zie “C”)
Dit is tandheelkundige zorg aan patiënten met:

  • onbegrepen pijnklachten in de hoofd-hals regio
  • stoornissen, overbelasting en/of pijn van het kaakgewricht en/of de spieren van het kauwstelsel en de nek-schouderregio, waarbij het gebit (mogelijk) een rol speelt

Slaapstoornissen/snurken   ( zie “S”)
Dit is tandheelkundige zorg aan patiënten met een slaapstoornis (apneu= ademstops) en snurkproblemen. Er zijn vele vormen en gradaties van snurken en slaapapneu en verschillende behandelingstrajecten. Deze patiënten worden gezamenlijk door longartsen, kno-artsen en tandartsen behandeld. De aanmelding verloopt via uw huisarts

Waar bent u naar op zoek?