Kosten

De kosten van de behandeling worden berekend op basis van een wettelijk vastgesteld tarief. Dit tarief is goedgekeurd door de zorgverzekeraars en het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Uw zorgverzekering bepaalt of de behandeling (deels) wordt vergoed. In de meeste gevallen draagt u zelf bij in de behandelkosten.

Andere Zorgverleners
Het CBT werkt nauw samen met kaakchirurgen, orthodontisten, fysiotherapeuten, tandtechnici en andere specialisten.

Waar bent u naar op zoek?