Niercysten

Cysten (spreek uit ‘kiesten’ ) zijn met vocht gevulde blaasjes. Veel van onze organen kunnen naarmate we ouder worden cysten gaan vertonen. Zo zijn er lever-cysten, alvleesklier-cysten, eierstok-cysten en dus ook nier-cysten. Cysten komen heel vaak voor. Er kunnen meerdere cysten in een nier voorkomen. De grootte varieert van enkele millimeters tot wel 12 cm. Omdat we onze nieren normaal gesproken niet (kunnen) voelen, geven nier-cysten bijna nooit klachten. Daardoor weten veel mensen niet dat ze een of meerdere cystes hebben.

Hoe worden cysten ontdekt?

Vaak komen nier-cysten als toevalsbevinding aan het licht als echo- of CT-onderzoek van de buik gedaan wordt in verband met andere klachten. De cysten zijn over het algemeen onschuldig en tasten de nierfunctie niet of nauwelijks aan. Cysten kunnen aanleiding zijn voor gering bloedverlies in de urine, dit blijft meestal onopgemerkt.

Niercysten of cyste-nieren?

Nier-cysten is iets anders dan Cyste-nieren; dit is een aangeboren ziekte waarbij de nieren reeds op jonge leeftijd veel cystes vertonen. Deze aandoening kent een ander beloop en behandeltraject.

Moeten niercysten worden onderzocht?

Het is vooral van belang te weten of een cyste van een rustige soort is of neigt tot kwaadaardigheid. Uit een klein percentage van de nier-cysten kan een meer of minder kwaadaardige nier-tumor ontstaan. Met een CT-nieren (Computer Tomografie Scan met contrast via de bloedbaan) kan goed worden voorspeld hoe cysten zich in de toekomst zullen gedragen, of dat een cyste reeds verdacht is.
Er wordt gebruik gemaakt van de Bosniak-klassificatie. Er wordt dan gekeken naar de dikte van de cyste-wand, of daar wel of geen verkalkingen of schotjes in voorkomen, of de cyste mee kleurt met het contrast, en uiteraard hoe groot de cyste is. Tegenwoordig wordt ook Echo en soms MRI gebruikt om cysten te beoordelen.

Moeten de niercysten worden behandeld?

Zoals gezegd kunnen nier-cystes over het algemeen geen kwaad. Kleine cysten geven geen pijnklachten. Ook grote cysten zitten niet in de weg en veroorzaken over het algemeen geen pijn. Artsen zullen terughoudend zijn een cyste aan te prikken en leeg te zuigen. Dit heeft te maken met het feit dat met een injectie ook infectie kan worden binnengebracht, en het feit dat de meeste cysten zich weer vullen.

Na CT onderzoek blijkt meestal dat er geen gevaar te verwachten is (Bosniak 1 en 2).  Soms wordt geadviseerd de cyste te vervolgen (Bosniak 2F – follow-up). Dan wordt met tussenpozen een nieuwe Echo of CT-scan gemaakt . Soms blijkt een cyste verdacht te zijn (Bosniak 3 -5) of een niertumor te zijn geworden. Dan zal de uroloog adviseren de cyste te laten verwijderen.

Bekijk de behandeling op de pagina nierkanker

Waar bent u naar op zoek?