Nociceptieve pijn

Nociceptieve pijn is het gevolg van beschadiging van een lichaamsdeel. Bij deze weefselschade komen er stoffen vrij die pijnsensoren, de nociceptoren geheten, opvangen. Deze sensoren sturen pijnsignalen (via perifere zenuwen en het ruggenmerg) naar de hersenen. Nociceptieve pijn is geen diagnose op zich. Het is een verschijnsel dat onder andere voorkomt bij patiënten die een traumatisch letsel hebben opgelopen (bijv. failed back surgery syndrome / FBSS) of bij slijtage van bijvoorbeeld de ruggenwervels. Door middel van neurologisch onderzoek wordt vastgesteld of de pijn nociceptief van aard is.

Klachten en verschijnselen

De pijn wordt op één plaats gevoeld, is constant aanwezig en schrijnt / bonkt vaak. Nociceptieve pijn verdwijnt in veel gevallen weer, wanneer het letsel geneest. In sommige gevallen blijft de pijn bestaan. Een pijn die langer dan 6 maanden aanhoudt wordt chronisch genoemd.

Behandeling nociceptieve pijn

Bij sommige vormen van nociceptieve pijn kan intrathecale toediening van morfine een uitkomst bieden. De intrathecale morfine (ITM) behandelingprocedure bestaat uit een proefbehandeling en een eventueel volgende implantatie van een inwendig pompsysteem. Of iemand in aanmerking komt voor deze behandeling bespreekt de arts in het multidisciplinair overleg pijn.

Waar bent u naar op zoek?