Oligodontie

Oligodontie staat voor het missen van de aanleg van een groot aantal tanden en kiezen. Het wordt ook wel agenesie”( het missen van een tand of kies) of”multiple agenesien” ( het missen van enkele tanden of kiezen) genoemd. Deze aandoening bestaat al bij de geboorte.

Kinderen met oligodontie hebben een lange weg te gaan. Daarbij zijn vaak ook een orthodontist en een kaakchirurg betrokken.Eerst zal met beugels of kaakchirurgie meer ruimte in de kaak gemaakt worden, waarna er implantaten worden geplaatst, waarop uiteindelijk kronen kunnen worden bevestigd.

Dit is een lang behandelingstraject, en patiënten moeten dus vaak terugkomen voor het maken van mooie tanden en kiezen.Deze patiënten worden, afhankelijk van de ernst en complexiteit,uitgebreid behandeld.Orthodontische behandelingen, implantaten, kronen, bruggenof een gebitsprotheseleverenherstel van de mondfuncties op: zoals kauwen, slikken, spreken en een mooier gezichtsvorm.

Waar bent u naar op zoek?