Gegeneraliseerde angststoornis

 • “Ik kan mijn gedachten niet stoppen … “
 • “Hij is laat – hij moest 20 minuten geleden  hier zijn! Hij heeft vast een ongeluk gehad.. ”
 • “Ik kan niet slapen – Ik voel zo’n angst … en ik weet niet waarom!”
Iedereen heeft soms angst, maar als uw zorgen en angsten zo nadrukkelijk en constant aanwezig zijn dat ze uw vermogen om te functioneren en te ontspannen verhinderen, kan er mogelijk sprake zijn van een gegeneraliseerde angststoornis, ook wel ‘piekerstoornis’ genoemd. Deze stoornis kost enorm veel energie en beïnvloedt uw slaap. Bij deze stoornis kunt u zich zorgen maken over dezelfde dingen waar andere mensen ook zorgen over hebben, zoals gezondheidsproblemen, geld, familie of werk. Maar bij een gegeneraliseerde angststoornis brengt u deze zorgen naar een hoger niveau.
Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis is (bijna) altijd nerveus en gespannen, tobt en piekert veel. Mensen met deze stoornis hebben moeite om hun gedachten onder controle te houden. Geruststellende gedachten helpen maar even. Chronisch piekeren gaat vaak gepaard met verschillende spanningsklachten, zoals vermoeidheid, spierpijn, slaapproblemen en concentratieproblemen.
De volgende  symptomen zijn aanwezig bij een gegeneraliseerde angststoornis:
 • Buitensporige angst en bezorgdheid (bange voorgegevoelens) over een aantal gebeurtenissen of activiteiten.
 • Deze angst en bezorgdheid gaat samen met een aantal van de volgende symptomen:
 • rusteloosheid, opgewonden of geïrriteerd zijn;
 • snel vermoeid zijn;
 • zich moeilijk kunnen concentreren of niet kunnen herinneren;
 • prikkelbaarheid;
 • spierspanning;
 • slaapstoornis
Over oorzaken van de gegeneraliseerde angststoornis valt nog weinig te zeggen. Wel zijn er extra risicio’s bekend en deze hebben te maken met geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid, de omgeving en levensgebeurtenissen.
Een gegeneraliseerde angststoornis is voor een deel erfelijk en daarnaast blijkt dat mogelijk bepaalde stoffen in de hersenen ook een rol spelen bij het onstaan van deze stoornis. Daarnaast zijn stressvolle gebeurtenissen een belangrijke factor in het onstaan van de angsstoornis.
De behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis bestaat uit medicijnen en/of een psychologische behandeling. Hierbij is het van belang om te kijken of er naast de angststoornis ook sprake is van een depressie.
De psychologische interventie die de voorkeur heeft bij de gegeneraliseerde angststoornis is cognitieve gedragstherapie.
De medicamenteuze behandeling bestaat vaak uit antidepressiva.

Annie Vermeer, 54 jaar, komt op de polikliniek psychiatrie voor een intakegesprek nadat ze is doorverwezen door haar huisarts. Annie geeft aan momenteel erg druk te zijn in haar hoofd, ze is onrustig, piekert veel, ziet beren op de weg en denkt veel in doemscenario’s. Deze klachten zijn verergerd nadat er 4 maanden geleden brand is geweest in haar huis. Een aantal jaren geleden heeft ze iets soortgelijks meegemaakt waardoor ze zich nu constant afvraagt ‘waarom overkomt mij dit allemaal?’
Ze omschrijft constant bange voorgevoelens te hebben dat er weer iets ergs staat te gebeuren. Dit gevoel heeft ze al lange tijd en maakt haar onrustig. Annie omschrijft dat haar concentratie erg slecht is, het lukt nauwelijks om antwoord te geven op een concrete vraag omdat ze snel is afgeleid. Door al deze klachten is haar stemming verdrietig.
Als bij het intakegesprek wordt gevraagd naar haar levensloop blijkt dat er veel is gebeurd in haar leven. Annie heeft een jarenlange relatie gehad waaruit 3 kinderen zijn voortgekomen. Binnen haar relatie kreeg ze weinig ruimte van haar partner en werd ze niet serieus genomen waardoor ze zich altijd op de achtergrond heeft gehouden. Annie geeft aan in die periode ook erg gespannen te zijn geweest. Nadat de relatie is verbroken ging het beter met Annie. Ze blijft zich echter snel zorgen maken, bijvoorbeeld om de gezondheid van haar kinderen en of ze iets wel goed doet.
Door de brand 4 maanden terug zijn deze klachten verergerd.
Na het intakegesprek met de verpleegkundige gaat Annie naar de psychiater om samen tot een behandelbeleid te komen. De psychiater stelt voor om een behandeling aan te gaan met medicatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie. De medicatie wordt ingezet om haar stemming wat op te klaren. Door middel van de gedragstherapie wordt geprobeerd om de angstige gedachten die Annie regelmatig heeft te doorbreken. Er worden vervolgafspraken gemaakt voor gesprekken bij de verpleegkundige en controle bij de psychiater.

Waar bent u naar op zoek?