Pneumothorax (klaplong)

Bij een pneumothorax is er lucht in de borstholte, de ruimte tussen het long- en borstvlies. Daardoor valt de long samen. Een pneumothorax ontstaat vaak spontaan, maar ook na een medische ingreep of bij ziekten van het long- of borstvlies. De long kan gedeeltelijk of helemaal samenvallen. Kortademigheid en pijn op de borst zijn vaak heviger als een groter gedeelte van de long is samengevallen. Bij mannen komt de aandoening vier maal vaker voor dan bij vrouwen. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Waar bent u naar op zoek?