Revisie Totale Knieprothese

Revisie Totale knieprothese

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken die het vervangen van een knieprothese nodig maken zijn:
• Loslaten van het prothesemateriaal.
• Infectie van het gewricht.
• Breuk van het bot rond de prothese.
• Slijtage van de delen van de prothese (bijvoorbeeld de lager).

Loslaten van het prothesemateriaal

Dit betekent dat de knieprothese delen op één of andere manier loskomen van het bot, waarbij er geen infectie te zien is. De reden waarom de knieprothese loslaat kan verschillende oorzaken hebben. Een oorzaak kan zijn osteolyse, dit is het verdwijnen van botweefsel. Hierbij is de verbinding tussen de prothese of het cement en het bot onderbroken. De reden kan zijn slijtage of beschadiging van de lager. Hierdoor ontstaat er een ontstekingsreactie, die de verbinding tussen de prothese en het bot laat verdwijnen.

Infectie van het gewricht

Bij een infectie is er een bacterie in het gewricht terecht gekomen. Een huidbacterie kan tijdens de operatie of bij het verzorgen van de wond in het gewricht komen. Ook kan er een bacterie via het bloed in het gewricht komen. Bijvoorbeeld bij een behandeling door de tandarts, behandeling bij de uroloog of door een infectie in het lichaam zelf zoals een keelontsteking, blaasontsteking enz. Dit kan een infectie van het gewricht en het weefsel rondom het gewricht veroorzaken. Bij infecties die lange tijd bestaan, is er kans op het loslaten van de prothese. Meestal moet dan de knieprothese vervangen worden om de infectie te bestrijden. Dit gebeurd niet in één keer. Bij de eerste operatie wordt de prothese verwijderd en worden er antibioticamatjes achter gelaten. Er wordt nog geen nieuwe prothese geplaatst. De infectie wordt dus eerst behandeld met antibiotica. Wanneer er geen infectie meer is wordt met een tweede operatie een nieuwe knieprothese geplaatst. Dit is meestal 3 maanden later.

Breuk van het bot rond de prothese

Soms kan er een breuk van het bot optreden rondom de prothese. Het kan dan nodig zijn om het bot rondom de knie vast te zetten (fixeren) met een plaat. Soms moet de prothese vervangen worden door een langere prothese.

Slijtage van de delen van de prothese (bijvoorbeeld de lager)

De laatste jaren is er een verbetering van de operatietechnieken, het materiaal en de chirurgische mogelijkheden. Dit maakt dat de nieuwe generatie knieprotheses nu veel langer meegaat dan een aantal jaren geleden. Meestal slijt het kunststofdeel de lager (polyethyleen) van de prothese.

Minder goede positie van de prothese of luxatie van de lager

Een totale knie prothese heeft nooit precies de vorm van uw eigen knie. Soms komt het voor dat de positie van de prothese onderdelen zorgen voor een minder goede belasting. Dit geeft een hogere kans op slijtage van de prothese onderdelen. Soms er kans op een luxatie van de lager. Slijtage of luxatie kunnen een rede zijn voor een herstel operatie.

Geen stabiel gevoel van de knie

De collaterale banden zijn naast de spieren belangrijk voor een stabiel gevoel van de knie. Bij beschadiging van de banden is een herstel operatie soms nodig.

Klachten en verschijnselen

• Een belangrijke klacht is steeds meer pijn. Vooral als de knieprothese ervoor geen klachten gaf. Sommige patiënten houden ondanks een goede herstel operatie pijn aan de knie. De kans hierop is na een herstel operatie groter dan na de eerste knieoperatie.

• Een operatiewond die niet geneest of er ontstaat een fistel (=klein gaatje in de huid waar pus uit komt) zijn een aanwijzingen voor een infectie. De kans op een infectie is na een herstel operatie groter dan na een eerste knieoperatie.

Welke onderzoeken worden dan gedaan

• Röntgenfoto van het bekken

• Nucleair onderzoek (botscan of leucocytenscan) waarbij met licht radioactief materiaal en een gammacamera afbeeldingen van uw knie worden gemaakt. Wanneer de knieprothese los zit is dit te zien op de afbeeldingen. Het ingespoten licht radioactief materiaal hecht zich aan actieve botcellen. Een losgeraakte knieprothese geeft een verhoogde botactiviteit. Hoe meer activiteit er is rondom de knieprothese hoe meer kans er is dat de knieprothese los zit.

• laboratoriumonderzoek, soms een uitgebreid bloedonderzoek. Er wordt gekeken naar aanwijzigen voor een infectie. Om een juiste behandeling te geven is het heel belangrijk om te weten of het loslaten van de prothese komt door een infectie.

• CT scan, om de stand van de prothese onderdelen te beoordelen.

Wel of geen nieuwe prothese

Het verwijderen van de knieprothese en het in één keer vervangen door een nieuwe knieprothese kan alleen als er geen infectie is. Is er wel een infectie dan wordt er geen nieuwe prothese geplaatst. Dit kan pas als de infectie helemaal weg is.

In sommige gevallen is het plaatsten van een nieuwe knieprothese niet meer mogelijk. De orthopedisch chirurg zal dit uitvoerig met u bespreken.

Waar bent u naar op zoek?