RS virus

Wat is bronchiolitis ?
De term bronchiolitis betekent dat er een ontsteking is van de luchtwegen in de longen. Een bronchiolitis gaat gepaard met een verkoudheid (ontsteking van de neus). Bronchiolitis wordt veroorzaakt door virussen, waarvan de meest voorkomende het Respiratoir Syncytieel (RS) virus is. Een ander veelvoorkomend virus is het Rhinovirus. Het RS-virus komt zo veel voor dat bijna alle kinderen een infectie met het RS-virus hebben doorgemaakt voordat ze 2 jaar oud zijn.

Wat zijn de symptomen ?

Bij de meeste kinderen verloopt een RS-infectie hetzelfde als een normale verkoudheid, met een verstopte neus, lichte temperatuursverhoging en hoesten. De klachten bij een infectie met het Rhinovirus zijn hetzelfde als die van een RS-infectie. In sommige gevallen heeft uw baby als gevolg van de bronchiolitis moeite met ademhalen, waarbij uw baby heel snel ademhaalt. Dit noemen we een ernstige bronchiolitis. Dit is voor ouders erg beangstigend. 1% van alle gezonde baby’s en 2% van de baby’s die een verhoogd risico hebben op een ernstige bronchiolitis, worden in het ziekenhuis opgenomen. De meeste baby’s die een ernstige bronchiolitis doormaken zijn jonger dan 6 maanden.

Welke baby’s hebben een verhoogd risico op het doormaken van een ernstige RS-infectie ?

  • Baby’s die jonger dan 3 maanden oud zijn.
  • Baby’s die bekend zijn met een ziekte aan het hart of de longen.
  • Baby’s die te vroeg geboren zijn, hierbij gaat het om baby’s die voor 32 weken zwangerschapsduur geboren zijn.
  • Baby’s die worden blootgesteld aan sigarettenrook.
Waar bent u naar op zoek?