Oorzaken en associaties OSAS

Associates met OSAS
Familiare predispositie
Cardiovasculaire aandoeningen

 • Hypertensie
 • Angina Pectoris, myocardinfarct, CVA
 • Hartfalen
 • Ritmestoornissen
 • Glucose intolerantie
 • Hypothyreodie
 • Acromegalie
 • Parkinson

Vooral bij kinderen:

 • Syndromen van Apert, Crouzon, Pheiffer, Saethre-Chotzen (carniofaciale syndr.)
 • Syndromen van Teacher Collins, Pierre-Robin, en Goldenhar (micrognathie)
 • Syndroom van Down (macroglossie)
 • Syndroom van Prader Willi (obesitas)
 • Neuromusculaire aandoeningen (NMA)
 • Chiari malformatie

Klinische bevindingen geassocieerd met OSAS
Obesitas (BMI>28)
Nekomtrek > 40 cm

KNO:

 • Vergrote nasale conchae
 • Collaps van de neusvleugel tijdens inspiratie
 • Neus septum deviatie
 • Kleine mandibula (micrognathie)/kleine maxilla (hypoplasie)
 • Dentale overbite en retrognatie/dentale malocllusie (class 2)
 • Hoog en smal hard gehemelte/lange en laag liggende uvula
 • Laterale vernauwing oropharynx t.h.v. gehemeltebogen
 • Vergrote tonsillen en adenoid
 • Vergrote tong (macroglossia)
 • Mallampati score 3 of 4

Medicatie gebruik geassocieerd met OSAS

 • Barbituraten
 • Benzodiazepines
 • Alcohol
 • Opiaten

Bevindingen rond diagnose bij 114 OSAS patiënten (52 jr; AHI=45) (Kiely (schotland))

Hypertensie (> 140/90) 68 %
Dysplidaemie (Cholesterol en/of TG↑) 63 %
Cardiale aandoeningen 11 %
Diabetis Mellitus 11 %
Glucose intolerantie 4 %
Hypothyreodie 5 %
Roken 18 %
BMI gemiddeld 33

Kryger M.H. Principles and Practise of Sleep Medicine. 4Th Edition 2005. WB Saunders Company
Kushida C.A. Obstructive sleep apnea. Diagnosis and Treatment. Informa Healthcare.USA. 2007
Kiely J.L. Cardiovasculair risk factors in patients with obstructive sleep apnoea syndrome.
Eur Respir J. 2000; 16: 128-133

Waar bent u naar op zoek?