Slaapapneu syndroom

Een apneu is een pauze van de ademhaling van meer dan 10 seconden. Bij een klein deel van de snurkende mensen is de keelholte zo nauw dat het zachte gehemelte met de huig en de keelwand af en toe helemaal tegen elkaar aan worden gezogen. Hierdoor ontstaat een totale afsluiting van de luchtweg. De ademstilstand die daarop volgt kan soms dertig seconden of langer duren.

Patiëntenfolder Slaapapneu

Bekijk hier de folder over het Slaapapneu syndroom.

Vrije doorgang

Er is sprake van een slaap apneu syndroom wanneer ademstilstanden meer dan tien keer per uur optreden. Belangrijk om te weten is dat door zo’n afsluiting géén gevaar bestaat voor verstikking! De hersenen geven in deze situatie een alarmsignaal af, waardoor de snurker minder diep gaat slapen en/of zelfs (soms benauwd) wakker wordt. De spieren in het zachte gehemelte en de tong worden dan meer aangespannen. Daardoor wordt de keelholte opengetrokken, zodat weer normaal adem gehaald kan worden. De snurker slaapt dan weer verder en langzaam ook steeds dieper totdat weer een volgende apneu optreedt.

Gedeeltelijke obstructie

Door al deze apneus is de kwaliteit van een goede nachtrust erg slecht. Het lukt de patiënt eigenlijk niet of

nauwelijks om genoeg en goed te slapen, hoewel dat ’s nachts niet opgemerkt wordt. De patiënt wordt niet uitgerust wakker en heeft veel last van slaperigheid overdag. D.w.z. niet zo maar moe zijn, maar echt en ongewild in slaapvallen. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek met iemand, tijdens het lezen van een krant, maar soms ook tijdens activiteiten, zoals autorijden. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, niet alleen voor de patiënt zelf, maar o

ok voor anderen! Snurken is niet alleen maar lastig voor de partner, maar schaadt ook de gezondheid van de snurker zelf o.a. wisselingen in de bloeddruk; hierdoor hebben hart en bloedvaten te lijden en kan hoge bloeddruk ontstaan. Omdat de slaap zo slecht is, is de concentratie overdag ook slecht en kan de patiënt vergeetachtig zijn. De levensverwachting van iemand met het slaap apneu syndroom is dan ook korter.

 

Volledige obstructie

Om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een slaap apneu syndroom ,

laat de longarts een nachtelijke meting tijdens de slaap bij u verrichten. Dit noemen wij een polysomnografie.

Waar bent u naar op zoek?