Talgkliercyste

Een talgkliercyste is een onschuldige aandoening. Het uit zich in een onderhuids knobbeltje dat ontstaat wanneer een haarzakje verstopt raakt. Het is een holte waarin zich dode huidcellen, talg en zweet ophopen. Talgklieren komen op het hele lichaam voor, uitgezonderd op de handpalmen en de voetzolen. Een talgkliercyste is een hard knobbeltje, dat aanvoelt als een knikkertje of erwtje. De grootte van het knobbeltje varieert vaak van een halve tot drie centimeter. Het is onverstandig om de cyste uit te knijpen.

Algemene prognose

De cyste kan ontstoken raken, waarbij er pus ontstaat, de knobbel pijnlijk wordt en rood verkleurt. De cyste en de huid eromheen gaan dan gloeien. De zwelling wordt bij een ontsteking groter en pijnlijk, vanwege de spanning die er ontstaat. Uit een ontstoken cyste die openbreekt, stroomt pus en talg. Een ontstoken cyste kan spontaan openbreken, maar het kan ook zijn dat deze opengemaakt moet worden op de polikliniek de cyste te ontlasten. De wond blijft dan open en moet gespoeld worden. De cyste wordt soms in een later stadium in zijn geheel verwijderd.

Tijdens de behandeling

De cyste wordt onder plaatselijke verdoving verwijderd. Er wordt een klein sneetje gemaakt op de plaats waar de zwelling zich bevind en de cystewand wordt er zoveel mogelijk in zijn geheel uitgehaald. Daarna wordt de wond gehecht. Soms wordt een stukje weefsel opgestuurd voor laboratoriumonderzoek.

Na de behandeling

Afhankelijk van de plaats van de cyste worden er hechtstrips aangebracht. Hierover wordt een pleister geplakt, deze mag u de volgende dag verwijderen. De bruine hechtstrips laat u zo lang mogelijk zitten, deze ondersteunen de wondgenezing.De dag na de ingreep mag u weer douchen. U mag de wond niet weken, dit betekent dat zwemmen, in bad of in de sauna gaan niet toegestaan is. Bescherm de wond tegen de zon.Heeft u na de ingreep veel pijn, dan mag u paracetamol (500 mg) innemen tot maximaal drie maal daags één of twee tabletten.

Eventuele complicaties

Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij de behandeling van een talgkliercyste complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden.Mogelijke complicaties zijn:

  • nabloeding
  • infectie
Waar bent u naar op zoek?