Ulnaropathie

Ulnaropathieis een aandoening van de elleboogzenuw, de nervus ulnaris, meestal door een beknelling ter hoogte van de elleboog (ook wel Cubitaal tunnel syndroom genoemd). De beknelling van de nervus ulnaris geeft klachten van tintelingen of doof gevoel in de pink en een deel van de ringvingeren kan ook krachtverlies veroorzaken in de hand of vingers. De klachten verergeren meestal bij bewegen van de elleboog of ‘s nachts.

De exacte oorzaak van ulnaropathie is onbekend. Wel is bekend dat de klachten kunnen samenhangen met het vaak buigen van de elleboog waarbij de zenuw wordt opgerekt. Daarnaast kan druk op de zenuw als gevolg van het vaak leunen op de elleboog klachten van de zenuw geven. Tevens kan het veroorzaakt worden door veranderingen in de omgevingsanatomie en/of na een trauma.

Mogelijke behandeling zijn rust, houdingsadviezen en indien deze niet helpen kan een operatie mogelijk uitkomstbieden. Deze wordt door de neurochirurg uitgevoerd.

Voor meer info kunt u ook terecht op de site neurologie.

Waar bent u naar op zoek?