Totaal overzicht resultaten

Van de 515 patiënten behandeld in de jaren 2010, 2011 of 2012 hadden 404 een optimaal beloop; geen enkele complicatie dus. 111 patiënten hadden wel een complicatie. Bij 17 patiënten betrof het een complicatie die wel te voorkomen of te genezen was geweest. Terugkijkend was de gekozen of uitgevoerde therapie bij 13 patiënten, de zorg bij 1 patiënt, infectie bij 1 patiënt, de instelling op antistolling bij 1 patiënt en dosering medicatie bij 1 patiënt niet optimaal. Met andere woorden, als wij het over konden doen zouden wij andere keuzen gemaakt hebben. Echter geen enkele gemaakte keuze voldeed niet aan de professionele standaard, de overwegingen waren te begrijpen. Verwijtbare complicaties zijn niet vastgesteld.

Het PDF bestand van onderstaande grafiek is te downloaden: Uitkomst van zorg 2010-2012

Waar bent u naar op zoek?