Vernauwde bekkenslagader

Oblitererend vaatlijden in aorta en bekkenslagaders

Uit de onderzoeken is gebleken dat de klachten van uw benen worden veroorzaakt door slagaderverkalking. Deze verkalkingen hebben geleid tot vernauwingen waardoor er minder bloed naar uw benen kan stromen. De ziekte slagaderverkalking (arteriosclerose) wordt meer in detail uitgelegd bij behandeling arterieel vaatlijden en behandeling etalagebenen.

Vormen van slagaderverkalking

Bij alle vormen van slagaderverkalking is het essentieel dat de toename van de hart en vaatziekte zoveel mogelijk wordt geremd. U zelf kunt hier een belangrijke bijdrage aan leveren door te stoppen met roken. Arteriosclerose stoppen is altijd het eerste doel van het behandelplan

Operatie of behandeling

Als de slagaderverkalking in de lichaamsslagader in de buik of in de bekkenslagaders heeft geleid tot vernauwingen en u hiervan veel klachten heeft kan een interventie worden overwogen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de vaatverkalkingen, uw klachten en uw algehele conditie zal er een keuze worden gemaakt tussen een operatie of een zogenaamde ‘Dotter’ behandeling. Bij de operatie wordt het bloedvat vrijgelegd waarna er een omleiding kan worden geplaatst of het bloedvat kan worden schoongemaakt. Dit gebeurt met ene verdovingsprik via de rug of onder volledige narcose. Waarvoor u kiest kunt u overleggen met de anesthesioloog (POS).

Dotter

Bij een “Dotter”wordt vaak via het aanprikken van de liesslagader een heel klein ijzerdraadje (wire) en een slangetje (katheter) door het zieke bloedvat geleid. Hierna kan met een ballon het vernauwde bloedvat worden opgerekt (een PTA) en als dit niet voldoende is kan er een stent (een ijzeren vlechtwerk buisje die bloedvat open drukt) worden geplaatst. Meer informatie kun u vinden bij dotter behandeling.

Operatieve ingreep

Op lange termijn geeft de operatieve ingreep de grootste kans op het open blijven van het behandelde bloedvat. Maar de operatie in dit gedeelte van uw vaatstelsel heeft ook de grootste kans op complicaties. De kans op succes en de kans op complicaties is sterk afhankelijk van uw specifieke gezondheidstoestand. Gemiddeld is de kans op een goed doorgankelijkheid van uw bloedvat 3 jaar na de interventie in het bekkenslagadertraject tussen de 70 en 95% . De complicaties bij ingrepen in het bekkenslagadertraject zijn dezelfde als die kunnen optreden bij operaties voor verwijde lichaamslagaders. Alleen de kans op een dergelijke complicatie is bij slagadervernauwingen wel kleiner. De meest voorkomende algemene complicaties zijn beschadigingen van de hartspier, problemen met uw longen en tijdelijke nierfunctiestoornissen. Lokale complicaties zijn nabloedingen, wondinfecties en het snel weer dicht gaan zitten van het bloedvat.

Het vaattraject

Elk jaar bekijken we wat in ons ziekenhuis de complicaties zijn van interventies voor slagadervernauwingen in het buik en bekken gebied. Omdat zowel de patiënten als de behandeling zeer verschillend zijn is het lastig om in dit vaattraject een goede vergelijking te maken tussen de resultaten in de literatuur en die behaald in ons MST. Wel is duidelijk dat MST zich ook in dit vaattraject kan meten met de rapportages uit ‘centers of excellence’.

Waar bent u naar op zoek?