Angstbegeleiding bijzondere tandheelkunde

Bij volwassenen
Heeft u extreme angst voor een tandheelkundige behandeling? Of emotionele problemen waardoor u niet de stap naar de tandarts durft te maken? Dit is niet nodig. Wij helpen u graag.
Sommige mensen met angst of kokhalsneigingen vermijden het bezoek aan de tandarts waardoor een grote behandelachterstand ontstaat, die kan leiden tot pijn en ontstekingen.

Behandelwijze
U wordt behandeld door een tandarts in het ziekenhuis en eventueel door een psycholoog. Zo nodig wordt u behandeld onder lachgassedatie of algemene anesthesie, in samenwerking met een anesthesioloog. In het Medisch Spectrum Twente komen alle specialisten samen in een multidisciplinair overleg en wordt het behandelplan gemaakt.

Het doel van de behandeling is
Om door gewenning en behandeling uw angstgevoelens weg te nemen en uiteindelijk weer aan de eigen tandarts over te dragen.

Voor mensen met een lichamelijke en / of verstandelijke beperking
Een ernstige lichamelijke beperking kan vele uitingsvormen hebben. Zoals: spasticiteit, epilepsie, dwarslaesie en multiple sclerose. Hierdoor kan bij een patiënt grote problemen ontstaan op het gebied van de mondhygiëne, waardoor cariës en parodontologische aandoeningen zich gemakkelijk ontwikkelen.

Waar bent u naar op zoek?