De bedieningsruimte

Vanuit de bedieningsruimte wordt de bestraling gestart en houden wij u goed in de gaten. Ook het draaien van het toestel naar de volgende positie wordtnauwlettend gevolgd. Op de monitoren zien wij precies wat er in de bestralingsruimte gebeurt.

 

 

 

Voor u ziet u een camera. Door middel van deze camera zien wij u op de televisiemonitor in de bedieningsruimte.

 

 

 

 

Achter het bestralingsapparaat hangt een monitor. Hierop staan de actuele en de gewenste instelgegevens die nodig zijn voor uw bestraling. Verder uw naam, uw pasfoto en een foto zoals u op de CT-simulator heeftgelegen.

Waar bent u naar op zoek?