Baarmoederhalsbestraling

Ik ben Dr. Jobsen, één van de radiotherapeut-oncologen werkzaam op de afdeling radiotherapie van het Medisch Spectrum Twente. Een radiotherapeut-oncoloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kanker door middel van bestraling. De gynaecoloog of internist heeft bij u de diagnose baarmoederhalskanker vastgesteld. Daarom heeft hij of zij u verwezen naar onze afdeling voor een bestralingsbehandeling, die vaak een onderdeel is van de totale behandeling. Voor de verschillende vormen en stadia van baarmoederhalskanker zijn er verschillende bestralingsschema’s mogelijk, al dan niet gecombineerd met een behandeling met chemotherapie. Ik ga u uitleg geven over de bestraling voor baarmoederhalskanker. Houdt u er rekening mee dat elke behandeling anders kan zijn. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, hieronder ziet u ze in het kort omschreven.

Stap 1: U wordt aangemeld op de afdeling radiotherapie

U wordt door de verwijzend specialist, bijvoorbeeld de gynaecoloog, de uroloogof de internist aangemeld op de afdeling radiotherapie voor een bestralingsbehandeling. U ontvangt van ons eerst de algemene behandelwijzer met een begeleidende brief en vervolgens wordt u gebeld voor het intake gesprek met één van onze radiotherapeut-oncologen.

Stap 2: Het intake gesprek

Uw eerste bezoek is een kennismakingsgesprek, ook wel een intakegesprek genoemd, met de radiotherapeut-oncoloog. Dit is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor uw bestralingsbehandeling. Tijdens dit gesprek, dat ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag neemt, mag u gerust uw partner of iemand anders meenemen. Het is verstandig om alvast van tevoren een medicijnen- en vragenlijst te maken.

Stap 3: Het voorlichtingsgesprek

Voorafgaand aan het CT-onderzoek krijgt u van één van onze voorlichters met behulp van een fotopresentatie in de computer uitleg over uw behandeling. Ook krijgt u tijdens dit gesprek informatiefolders betreffende uw ziektebeeld en behandeling aangeboden. Het voorlichtingsgesprek duurt ongeveer een half uur.

Stap 4: De CT-simulator

De CT-simulator is een apparaat waar de juiste houding voor de bestraling wordt bepaald. Tevens worden hier de benodigde foto’s voor het maken van uw bestralingsplan gemaakt en worden er tatoeagepuntjes gezet. U ligt op een speciaal hulpmiddel op een tafel die door de ring van CT-simulator wordt geschoven. Het CT-onderzoek duurt ongeveer 10-15 minuten.

Stap 5: Het intekenen van het te bestralen gebied

De radiotherapeut-oncoloog gaat op de foto’s, die gemaakt zijn door de CT-simulator, precies aangeven wat er bestraald dient te worden. Hierna wordt er door één van de bestralingsdeskundigen een bestralingsplan gemaakt.

Stap 6: Het maken van uw bestralingsplan

Voordat de bestraling kan beginnen, moet er eerst nog een bestralingsplan van uw baarmoederhals gemaakt worden. De op de CT-simulator bepaalde instelgegevens en de gemaakte foto’s worden ingevoerd in de computer. Vervolgens wordt met behulp van deze computer bepaald hoe en uitgerekend hoelang u precies bestraald moet gaan worden.

Stap 7: De technische eindcontrole

Als uw bestralingsplan klaar is, wordt de technische kant van het plan gecontroleerd. Eventueel wordt bij het maken van het plan het technisch team om advies gevraagd.

Stap 8: De medische eindcontrole

Uw radiotherapeut-oncoloog legt uw bestralingsplan voor aan de andere radiotherapeut-oncologen van de afdeling. Dit gebeurt tijdens de zogeheten dagelijkse fotobespreking. Pas als daar overeenstemming wordt bereikt, kan uw bestraling van start gaan.

Stap 9: De bestraling

Tijdens de bestraling ligt u in precies dezelfde houding als tijdens het CT-onderzoek. Vanwege de straling ligt u in een speciale ruimte. U wordt door de bestralingsdeskundigen door middel van meerdere camera’s en een intercomsysteem goed in de gaten gehouden. De bestraling neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag.

Stap 10: De (eventuele) brachytherapie = inwendige bestraling

Deze bestraling geldtalleenvoor patiënten bij wie de baarmoeder niet operatief is verwijderd. Het woord “brachytherapie” komt uit het Grieks, “brachy” betekent “kort” en therapie is “behandeling”. Met brachytherapie kan een hoge bestralingsdosis aan de tumor of het operatiegebied worden gegeven. Aangezien de straling niet ver doordringt, kan het omliggende gezonde weefsel zoveel mogelijk worden gespaard.

Stap 11: De nazorg

Bij de laatste bestraling krijgt u van ons een afspraak mee voor het eerste controlebezoek, dat enkele weken later plaats zal vinden. Tijdens het controlebezoek wordt het effect van de behandeling bekeken. De radiotherapeut-oncoloog zal u onderzoeken enuw vragen beantwoorden.

Waar bent u naar op zoek?